Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ανακαίνιση Καταστήματος

Η "MΠ Energy Solutions" με την πολυετή πείρα της στις κατασκευές, αναλαμβάνει κάθε είδους ανακαίνιση και διαμόρφωση του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου ενος καταστήματος ή γραφείου με γνώμονα τόσο την καλαισθησία και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης όσο και την βέλτιστη λειτουργικότητα και διαχείριση του χώρου.

Η ανακαίνιση καταστημάτων αποτελεί ενασχόληση της εταιρείας μας εδώ και αρκετά χρόνια. Κάθε επιχείρηση πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή ανανέωση με στόχο να ανταποκρίνεται οσο το δυνατόν καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών – καταναλωτών. Ειδικά την σημερινή περίοδο ο ανταγωνισμός είναι  διαρκής και έντονος με αποτέλεσμα η ανάγκη για ανανέωση του επαγγελματικού χώρου να αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τον επαγγελματία.

Στην "MΠ Energy Solutions" προσφέρουμε τις καλύτερες τιμές πάντα σε σχέση με την ποιότητα και την καλαισθησία των λύσεων που προσφέρουμε είτε πρόκειται για δημιουργία ενός νέου καταστήματος – γραφείου – επιχείρησης από το μηδέν είτε  πρόκειται για την ανακαίνιση – ανάδειξη ενός υφιστάμενου καταστήματος.

Μερικές από τις εργασίες που μπορούμε να αναλάβουμε για την ανακαίνιση του καταστήματός σας είναι:

 • Διαμόρφωση ταυτότητας επιχείρησης – αρχιτεκτονικός σχεδιασμός
 • Γυψοσανίδες και ψευδοροφές
 • Φωτισμός παντός είδους
 • Πάγκοι, ράφια, ντουλάπια
 • Βαψίματα εσωτερικών και εξωτερικών χώρων
 • Τέντες και σκίαστρα
 • Κλιματισμός και εξαερισμός
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες
 • Συναγερμοί
 • Πόρτες
 • Τζαμαρίες
 • Διακόσμηση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου
 • Υδραυλικές εργασίες - Τουαλέτες

 

Διακόσμηση Καταστήματος

 

Η διακόσμηση του εσωτερικου και εξωτερικού χώρου αποτελεί ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ανακαίνισης ενός καταστήματος ή γραφείου. Η διακόσμηση (οι εναλλαγές των χρωμάτων, η θέση των προιόντων, ο φωτισμός, η αρχιτεκτονική διαμόρφωση κτλ) είναι αυτή που θα δώσει το στίγμα και την φιλοσοφία των προιόντων/υπηρεσιών και θα παρατείνει την παρουσία του πελάτη στο χώρο ώστε να αυξηθούν και οι πιθανότητες επιτυχίας της αγοραπωλησίας προιόντων – υπηρεσιών κτλ.

Ως εκ τούτου στην περίπτωση ενος καταστήματος αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο την όλης διαδικασίας η αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης των τελικών χαρακτηριστικών του χώρου, με βάση τόσο τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη όσο και την οικονομική διάσταση του εγχειρήματος.

Η διακόσμηση εντάσσεται στην αρχιτεκτονική μελέτη που υποβάλλεται με τουλάχιστον δυο προτάσεις προς τον πελάτη ώστε να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα γι αυτόν οικονομικά, τεχνικά και αισθητικά. Με βάση την επιλεγείσα προσφορά θα καταρτιστεί το κοστολόγιο και ο προυπολογισμός του έργου καθώς και το χρονοδιάγραμμα που σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Ως εκ τούτου η πρόταση διακόσμησης συνδέεται άρρηκτα με την συνολική διαχείριση του έργου εντάσσεται στην συνολική διαχείριση του έργου και στο σύνολό της περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 1. Δύο αρχιτεκτονικές μελέτες προσφοράς ώστε να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη τεχνικά, σχεδιαστικά και οικονομικά από τον πελάτη – τρισδιάστατη απεικόνιση – σχεδίαση αρχιτεκτονικών λεπτομερειών – κρυφών φωτισμών κα
 2. Εξασφάλιση αδειοδότησης σε ειδικές περίπτώσεις που απαιτείται (π.χ. καταστήματα υγιειονομικού ενδιαφέροντος)
 3. Χρονική - οικονομική παρακολούθηση και διοίκηση έργου.
 4. Εύρεση εναλλακτικών λύσεων σε περιπτώσεις δυσκολιών εφαρμογής των προτεινομένων απαιτήσεων και προδιαγραφών.
 5. Συνεχής παρακολούθηση της εκτέλεσης και εξέλιξης των εργασιών
 6. Τεκμηρίωση έργου με φωτογραφική απεικόνιση και αντιμετώπιση πρόσθετων απαιτήσεων.
 7. Ανάλυση του έργου σε επί μέρους υπεργολαβίες και προμήθειες.
 8. Σύνταξη αναλυτικού χρονοδιαγράμματος.
 9. Προετοιμασία εργολαβικών συμβάσεων ή/και συμβάσεων προμηθειών
 10. Επιβεβαίωση τήρησης από τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές, των τεχνικών προδιαγραφών των μελετών καθώς και των ισχυόντων κανονισμών για την εκτέλεση τεχνικών έργων, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.

Γυψοσανίδες - Ψευδοροφές

 

Οι γυψοσανίδες είναι επίπεδα ορθογώνια δομικά στοιχεία που αποτελούνται από πυρήνα γύψου επενδυμένο από τις δύο πλευρές με ειδικό χαρτί. Χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές χώρων, κυρίως στο εσωτερικό κτιρίων και εγκαταστάσεων για την διαμερισματοποίηση ενος χώρου, την εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού, κλιματισμού και φωτισμού με στόχο την επίλυση αισθητικών και πρακτικών κατασκευαστικών προβλημάτων.

Οι γυψοσανίδες είναι δομικά στοιχεία που στερεώνονται εύκολα με βίδες σε μεταλλικό σκελετό, καρφιά σε ξύλινο σκελετό ή γυψόκολλες σε υπάρχουσα τοιχοποιία, αποτελώντας τη βάση των Συστημάτων Ξηράς Δόμησης.

Τα συστήματα αυτά πληρούν υψηλές απαιτήσεις σε θερμομόνωση, ηχομόνωση, πυραντοχή και αντισεισμικότητα.

Τα συστήματα Ξηράς Δόμησης με γυψοσανίδες αποτελούνται από γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, μεταλλικά προφίλ, εξαρτήματα και υλικά επεξεργασίας επιφανειών. Είναι τα σύγχρονα υλικά για δόμηση και διακόσμηση κάθε εσωτερικού χώρου. Διακρίνονται σε Συστήματα Οροφών (ψευδοροφές), Τοιχοποιίας και Επενδύσεων Τοίχων.

Προσφέρουν ελευθερία σχεδιασμού, γρήγορη και στεγνή τοποθέτηση, θερμομόνωση, ηχομόνωση, αντισεισμικότητα και ευχάριστο κλίμα περιβάλλοντος χώρου, ενώ παράλληλα αποτελούν ένα άριστο υλικό για την διαμόρφωση ενος εσωτερικού χώρου δίνοντας στο μελετή πολλές δυνατότητες εναλλακτικών σχεδίων και λύσεων. Παράλληλα αποτελούν μια οικονομική επιλογή αφού στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν υπερβαίνουν τα 25 €/m2. 

 

Φωτισμός

 

Ο φωτισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ανακαίνισης καταστήματος.

To είδος της επιχείρησης και οι συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με την φωτοτεχνική μελέτη που θα εκπονηθεί θα καθορίσουν την πηγή του φωτός (φυσικός ή τεχνητός φωτισμός) την θέση τον αριθμό και την ένταση των φωτιστικών σωμάτων που είναι απαραίτητο να τοποθετητούν.

Ο φωτισμός στους εσωτερικούς χώρους χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες: στον γενικό φωτισμός, τον τοπικό και τον συμπληρωματικό φωτισμό

Ο γενικός φωτισμός, παράγει ομοιόμορφο φωτισμό, διάχυτο σε όλο το χώρο εργασίας, ενώ ο τοπικός φωτισμός εστιάζει σε μια συγκεκριμένη περιοχή και χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ειδικής φωτεινότητας σε ένα σημείο. Τέλος ο  συμπληρωματικός φωτισμός χρησιμοποιείται για την εξασφάλιση ειδικής φωτεινότητας, χρώματος, ή για εξυπηρέτηση ειδικού σκοπού (π.χ φωτισμός ασφαλείας) ή για να προσθέσει βάθος και ένταση.

Είναι προφανές οτι το καλύτερο αποτέλεσμα, επιτυγχάνεται με ένα συνδυασμό και των τριών κατηγοριών ανάλογα πάντα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε έργου.

Η εταιρεία μας με χρήση ειδικών πακέτων προσομοίωσης φωτισμού μελετά το χώρο σας και προτείνει λύσεις οικονομικές και πλήρως αποδοτικές για τις ανάγκες της επιχείρησής σας.

 

Κλιματισμός - Εξαερισμός

 

Η "ΜΠ Energy Solutions" με την πολυετή πείρα της στις ανακαινίσεις καταστημάτων αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή του συστήματος κλιματισμού.

Τα σύγχρονα συστήματα κλιματισμού είτε αναφερόμαστε σε απλές κλιματιστικές μονάδες είτε σε πιο ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού συνδυάζονται με συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, αεροκουρτίνες, μονάδες ψύξης και παροχές ζεστού νερού, δημιουργώντας μια απόλυτα ολοκληρωμένη λύση με βέλτιστη ενεργειακή αποδοτικότητα καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες ενός επαγγελματία σε κόστος μη απαγορευτικό.

Πέρα από τα επιτοίχια κλιματιστικά που καλύπτουν συνήθως οικιακές και μικρές επαγγελματικές ανάγκες, τις πιο σύνθετες ανάγκες έρχονται να καλύψουν τα ολοκληρωμένα συστήματα κλιματισμού με κεντρικές μονάδες ψύξης, τα κλιματιστικά ντουλάπες, οι κασέτες κ.α.

Η απόδοση των συστημάτων αυτών και η εν γένει ποιότητα τους καθώς και το κόστος προμήθειάς τους καθορίζεται ως γνωστόν από την ενεργειακή τους κλάση. Πρέπει να τονιστεί πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων τα κλιματιστικά συστήματα μπορούν να καλύψουν και τις ανάγκες μιας επιχείρησης κατα την χειμερινή περίοδο με την παροχή θερμού αέρα. 

Για προσφορά ή και για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ανακαινίσεις καταστημάτων επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 3217895.

Περισσότερες πληροφορίες για Ανακαίνιση Καταστήματος

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.