Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Για κάθε πώληση, δωρεά και γονική παροχή ακινήτου απαιτείται βεβαίωση νομιμότητας από μηχανικό. Η βεβαίωση αυτή συνοδεύει τις δικαιοπραξίες και εξασφαλίζει τις ενδιαφερόμενες πλευρές οτι η ιδιοκτησία δεν έχει αυθαίρετες κατασκευές ή αν έχει, οτι αυτές έχουν ρυθμιστεί με νόμιμο τρόπο (π.χ. 4014/2011).

Ο νέος νόμος για την ρύθμιση των αυθαιρέτων (Ν. 4178/13) βρίσκεται ήδη σε ισχύ και από τις 02/09 λειτουργεί το ηλεκτρονικό σύστημα που δέχεται τις νέες αιτήσεις. Μέσα σε 18 μήνες όλοι οι ιδιοκτήτες (αυθαιρέτων) οφείλουν να ενταχθούν σε αυτήν, διαφορετικά θα χάσουν το δικαίωμα υπαγωγής τους στη ρύθμιση.

Παράλληλα για όσους δεν ενταχθούν στο νόμο το πρόστιμο θα είναι ίσο με το 30% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου και θα ισχύσουν ετήσια πρόστιμα διατήρησης και ανέγερσης. 

Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειριά και το εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό για να απαντήσει σε όλες τις απορίες σχετικά με το νέο νόμο και τις ρυθμίσεις που προβλέπονται. 

Επικοινωνήστε μαζι μας για να μάθετε

 • Τι απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου
 • Ποιοι δεν δικαιούνται να υπαχθούν στο νέο νόμο
 • Ποια αυθαίρετα νομιμοποιούνται
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την ένταξη στις ρυθμίσεις
 • Τι ισχύει για όσους έκαναν ρύθμιση με το νόμο 4014 που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Ποιοι είναι τα κριτήρια ένταξης τους στο νέο νόμο.
 • Πως θα εξασφαλίσετε μείωση προστίμου έως και 85%.
 • Ποιά είναι τα κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα με την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.
 • Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται 102 δόσεις. 

Είμαστε στη διάθεση σας για μια δωρεάν εκτίμηση των αυθαίρετων κατασκευών του ακινήτου σας και υπολογισμό του προστίμου.

Ζητήστε μας μια αναλυτική προσφορά για ένα πλήρες πακέτο που περιλαμβάνει

 • Τακτοποίηση της αυθαίρετης δόμησης του ακινήτου
 • Ενεργειακή αναβάθμιση και πλήρη ανακαίνιση του ακινήτου

στις πλέον προνομιακές τιμές

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης

 • Την έκδοση άδειας λειτουργίας για την επιχείρησή σας (π.χ. συνεργεία, γυμναστήρια, φαρμακεία κ.ά.)
 • Την ανακαίνιση της κατοικίας, του γραφείου ή του καταστήματος σας
 • Την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) που απαιτείται για κάθε ενοικίαση ή πώληση ακινήτου άνω των 50 τ.μ.  

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 • Τι απαιτείται για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου

Για την έκδοση βεβαίωσης νομιμότητας ακινήτου απαιτείται ένα πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κατά ΕΓΣΑ που να φαίνεται το οικόπεδο και οι όποιες κατασκευές εντός αυτού καθώς και μια πλήρη σειρά από σχέδια της οικοδομικής άδειας του ακινήτου από την αρμόδια πολεοδομική αρχή. Ο μηχανικος θα ελέγξει το ακίνητο ωστε να διαπιστώσει την νομιμότητα των κατασκευών και κατόπιν θα εκδόσει την βεβαίωση νομιμότητας του ακινήτου. Η βεβαίωση αυτή έχει ισχύ για 2 μήνες. 

 • Ποιοι δεν δικαιούνται να υπαχθούν στο νέο νόμο (Ν. 4178/13)

Δεν εντάσσονται στο νόμο οι ακόλουθες κατηγορίες αυθαιρέτων:

 1. Τα αυθαίρετα που βρίσκονται σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης (π.χ. πλατείες) ή σε χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση.
 2. Τα αυθαίρετα εντός παρόδιας στοάς
 3. Παρά το όριο των διεθνών εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών οδών
 4. Σε δασικές ή αναδασωτέες εκτάσεις
 5. Στον αιγιαλό και στη ζώνη παραλίας
 6. Σε αρχαιολογικό χώρο, ιστορικό τόπο, παραδοσιακό οικισμο, περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους κτλ
 7. Σε ρέμα και σε κρίσιμη παράκτια ζώνη
 8. Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο 
 • Ποια αυθαίρετα νομιμοποιούνται

Ο νέος νόμος προβλέπει την νομιμοποίηση αυθαιρέτων που έχουν ανεγερθεί υποχρεωτικά πριν τον Ιούλιο του 2011. Ο χρόνος κατασκευής αποδεικνύεται με αεροφωτογραφία, έγγραφο φορολογικής ή άλλης δημόσιας αρχής.Πιο αναλυτικά η ρυθμιση αφορά τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Αυθαίρετα προ της 09/06/ 1975 για τα οποία καταβάλλεται παράβολο 500 ευρώ με την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

 1. Αυθαίρετα προ της 01/01/1983 που νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου και του 15% του υπολογιζόμενου προστίμου.
 2. Αυθαίρετα προ της 31/12/2003 (και μετά την 01/01/1983) που νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου και του 80% του υπολογιζόμενου προστίμου.
 3. Αυθαίρετα προ της 28/07/2011 (και μετά την 01/01/2004)  που νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου και του συνόλου του υπολογιζόμενου προστίμου.
 4. Μικρές παραβάσεις νομιμοποιούνται με την καταβολή παραβόλου 500 ευρώ και χωρίς την καταβολή ειδικού προστίμου. 
 5. Αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης γης που δεν υπερβαίνουν το 40% του συντελεστή κάλυψης και δόμησης και το 20% του ύψους. Τα συγκεκριμένα ακίνητα διατηρούνται για 30 χρόνια. 
 6. Κτίσματα με αυθαιρεσίες άνω του 40% νομιμοποιούνται για 30 χρόνια με την καταβολή παραβόλου και προστίμου.

 

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις για να πραγματοποιηθεί η πλήρης νομιμοποίηση, θα πρέπει η περιοχή όπου είναι δομημένο το αυθαίρετο κτίσμα να μπει στο σχέδιο και ο ιδιοκτήτης να αγοράσει το απαραίτητο ποσοστό συντελεστή κάνοντας χρήση της «τράπεζας γης». Επιπλέον προβλέπεται πως εντός επταετίας θα πραγματοποιείται υποχρεωτικός έλεγχος από τους αρμόδιους ελεγκτές δόμησης. 

 • Τι ισχύει για όσους έκαναν ρύθμιση με το νόμο 4014 που κρίθηκε αντισυνταγματικός. Ποιοι είναι τα κριτήρια ένταξης τους στο νέο νόμο. 

Οι παλαιοί ιδιοκτήτες που έκαναν ρύθμιση των αυθαίρετων κατασκευών με το νόμο 4014/2011 οφείλουν και αυτοί να μεταφερθούν από τον παλαιό στο νέο νόμο μετά από σχετική αίτηση που θα καταθέσει ο μηχανικός στο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των αιτήσεων.  Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρχει συμψηφισμός του προστίμου (και ως εκ τούτου ο ιδιοκτήτης δεν καλείται να πληρώσει και νέο πρόστιμο για την τακτοποίηση). 

 • Πως θα εξασφαλίσετε μείωση προστίμου έως και 85%.

Ο νόμος προβλέπει σημαντικές εκπτώσεις στα πρόστιμα ανάλογα με το είδος της αυθαιρεσίας και ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί εφάπαξ καταβολή του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, τότε παρέχεται έκπτωση 20%, εάν ο ιδιοκτήτης καταβάλει το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο τότε η έκπτωση ανέρχεται στο 10% ενώ για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (μέχρι 70τμ) που προσαυξάνεται με 15τμ για κάθε τέκνο σε οικισμούς άνω των 3000 κατοίκων η συνολική έκπτωση ανέρχεται στο 60% του βεβαιωθέντος προστίμου. 

Επίσης τα άτομα με αναπηρία άνω του 80% καταβάλλουν το 15% του προστίμου. Ατομα με αναπηρία άνω του 67% (και ατομικό εισόδημα έως 18.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ) καταβάλλουν το 20% του προστίμου. Παλιννοστούντες και ομογενείς καταβάλλουν το 20% όπως και οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης για αυθαίρετα στη Θράκη. Οι πολύτεκνοι καταβάλλουν το 20% του προστίμου, ενώ οι τρίτεκνοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες το 30%. Τέλος, οι μακροχρόνια άνεργοι καταβάλλουν το 70% του προστίμου. 

Τέλος όσοι προβούν παράλληλα με τη ρύθμιση αυθαιρέτων (για αυθαίρετα προ του 2003) και σε ενεργειακή αναβάθμιση ή ενίσχυση της στατικότητας του ακινήτου τους θα μπορούν να συμψηφίσουν μέχρι το 50% του προστίμου με το κόστος που θα καταβάλλουν για να βελτιώσουν ενεργειακά ή στατικά το ακίνητό τους. 

 • Σε ποιές περιπτώσεις προβλέπονται 102 δόσεις.

Όσοι ενταχθούν στη ρύθμιση εντός εξαμήνου από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων, τότε θα μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή σε 102 μήνες. Η περίοδος πέφτει σε 84 μήνες εφόσον η ένταξη στη ρύθμιση γίνει το δεύτερο εξάμηνο, ενώ εάν γίνει το τρίτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου, τότε η περίοδος αποπληρωμής πέφτει στους 60 μήνες. 

Η πληρωμή μπορεί να γίνεται σε μηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις. Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν θα πέφτει κάτω από τα 50 ευρώ και η  ελάχιστη εξαμηνιαία κάτω από τα 300 ευρώ.  

 • Ποιά είναι τα κίνητρα για ενεργειακή αναβάθμιση παράλληλα με την τακτοποίηση του αυθαιρέτου.

Ο νέος νόμος δίνει την δυνατότητα και τα κίνητρα σε όσους το επιθυμούν παράλληλα με τη ρύθμιση αυθαιρέτων (για αυθαίρετα προ του 2003) να προβούν και σε ενεργειακή αναβάθμιση ή ενίσχυση της στατικότητας του ακινήτου τους.

Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να συμψηφίσουν μέχρι το 50% του προστίμου με το κόστος που θα καταβάλλουν για να βελτιώσουν ενεργειακά ή στατικά το ακίνητό τους. 

 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την ένταξη στις ρυθμίσεις

Η διαδικασία ένταξης στις ρυθμίσεις του νόμου είναι ηλεκτρονική και πραγματοιείται εξολοκλήρου από το μηχανικό. Για την ένταξη και την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτούνται τα ακόλουθα βήματα:

 1. Αίτηση από τον ιδιοκτήτη
 2. Υπεύθυνη δήλωση με τα βασικά στοιχεία του ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, Διεύθυνση κτλ) και του ακινήτου (εμβαδόν, οικοδομική άδεια όπου υπάρχει).
 3. Φωτογραφίες του αυθαιρέτου,
 4. Σχέδια και δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες που αποδεικνύουν τον χρόνο ανέγερσής του.
 5. «Δελτίο δομικής τρωτότητας» ή «μελέτη στατικής επάρκειας», τεχνική έκθεση από τον μηχανικό και το έντυπο υπολογισμού προστίμου.
 6. Πληρωμή του παραβόλου.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.