Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Μονώσεις Κτιρίων

Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από το 40% της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώνεται από τον κτιριακό τομέα. Στη χώρα μας η παλαιότητα των κτιρίων αυξάνει το ποσοστό αυτό σε 60%. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου και η παγκόσμια οικονομική κρίση ωθούν διαρκώς προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου.

Βασικό ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας (κυρίως για την θέρμανση και την ψύξη) ενός κτιρίου παίζουν οι θερμικές απώλειές (ή το ψυκτικό φορτίο) του. Με απλά λόγια τα μεγέθη αυτά καθορίζουν την ενέργεια που πρέπει να καταναλωθεί ώστε είτε κατα τους θερινούς μήνες είτε κατά τους χειμερινούς οι περιβαλλοντικές συνθήκες εντός του κτιρίου να είναι ιδανικές (22-25ο C και 40-60% σχετική υγρασία ανάλογα με το είδος του κτιρίου και τη θέση του).

Η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος κατά την κατασκευή ενός νέου κτιρίου είναι επιβεβλημένη και κατα τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και αφορά την αρχιτεκτονική σχεδίαση (για βέλτιστη εκμετάλευση ηλιακής ενέργειας για φωτισμό και θέρμανση, βέλτιστη τοποθέτηση ανοιγμάτων για αερισμό, παθητικά συστήματα κ.α.), την κατασκευή του κελύφους (θερμομόνωση τοιχοποιίας, δώματος ή κεραμοσκεπής), τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (σύστημα θέρμανσης, φωτισμός κλπ.) και τη χρήση ανανεωσιμων πηγών ενέργειας.

Στα υπάρχοντα παλαιά κτίρια πριν γίνει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση, κυρίαρχο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας παίζει η θερμομόνωση του κτιρίου. Επειδή η μετάδοση θερμότητας μέσω ενός δομικού στοιχείου είναι ανάλογη της διαφοράς θερμκρασίας και αντιστρόφως ανάλογη της αντίστασης που προβάλλει το δομικό στοιχείο στη ροή της, για να μειωθεί η ροή θερμότητας πρέπει:

  • Είτε να μειωθεί η διαφορά θερμοκρασίας (κατανάλωση ενέργειας)
  • Είτε να αυξηθεί η θερμική αντίσταση (θερμομόνωση)

Για τη θερμομόνωση ενός κτιρίου χρησιμοποιούνται θερμομονωτικά υλικά, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων είναι η μεγάλη αντίσταση που προβάλλουν στη ροή της θερμότητας  λογω δομής της μάζας τους. Διαχωρίζονται συνήθως σε:

  • Ανόργανα ινώδη (υαλοβάμβακας, πετροβάμβακας, ορυκτοβάμβακας)
  • Ανόργανα κοκκώδους μορφής (διογκωμένος περλίτης, ελαφρόπετρα, βερμικουλίτης)
  • Οργανικά ινώδη ή πορώδη (ξυλόμαλλο, φελλός, μοριοσανίδες)
  • Οργανικά κυψελωτής δομής ή αλλιώς αφρώδη υλικά (διογκωμένη πολυστερίνη, αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη, πολυουρεθάνη σε αφρό, φαινολικός αφρός)

Στην Ελληνική αγορά τα θερμομονωτικά υλικά που έχουν επικρατήσει είναι τα οργανικά κυψελωτής δομής και κυρίως η διογκωμένη πολυστερίνη και η αφρώδης εξηλασμένη πολυστερίνη. Αυτά τα δύο υλικά συγκεντρώνουν το 75% περίπου της αγοράς. Το υπόλοιπο 25% μονοπωλούν τα ανόργανα ινώδη υαλοβάμβακας και πετροβάμβακας.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις θερμογέφυρες του κτιρίου που είναι τα σημεία εκείνα που υστερούν σε σύγκριση με το υπόλοιπο κτίριο σε θερμική αντίσταση. Τέτοια σημεία είναι τα κουφώματα, ενώσεις τοίχων ή άλλων δομικών στοιχείων, αλλαγές υλικού, ενώσεις μόνωσης κλπ.

Το εξωτερικό κέλυφος του κτιρίου είναι αυτό που δέχεται τις μεγαλύτερες καταπονήσεις και γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων θερμομόνωσης. Οι δυνατές επεμβάσεις στο εξωτερικό κέλυφος διακρίνονται κυρίως:

  • Θερμομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας. Συνήθως γίνεται με τοποθέτηση θερμομονωτικής στρώσης στην εξωτερική πλευρά ή σπανιότερα στην εσωτερική. Επίσης κατα τη διάρκεια της κατασκευής μονώνεται ο πυρήνας της τοιχοποιίας.
  • Θερμομόνωση δώματος. Διακρίνεται σε ανεστραμμένη ή μη, σε βατή ή μη, αεριζόμενη κτλ. Οι συνήθεις στρώσεις πάνω από την πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος είναι η στεγανοποιητική στρώση, η θερμομονωτική στρώσηκαι η στρώση των κλίσεων.
  • Θερμομόνωση κεραμοσκεπής. Συνήθως μονώνεται η κεραμοσκεπής στο εσωτερικό της (ανάμεσα από τα ξύλα και τα κεραμίδια) αλλά αν δεν είναι εφικτό μονώνεται η οριζόντια επιφάνεια κάτω από τη στέγη.

Συνήθως μαζί με τη θερμομόνωση δώματος ή στέγης γίνεται και στεγανοποίηση.

Έχει εκτιμηθεί οτι με τη θερμική προστασία ενός κτιρίου μπορεί να εξοικονομηθεί μέχρι και το 45% της ενέργειας που απαιτούσε πρότερα. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις (στη χώρα μας κατα κύριο λόγο) το ποσοστό αυτό αγγίζει το 60%. Είναι φανερό λοιπόν ότι η θερμομόνωση αποτελεί είδος επένδυσης που αυξάνει την αξία του ακινήτου μας και εξοικονομεί χρήματα σε ετήσια βάση.

Η "ΜΠ Energy Solutions" με την χρόνια εμπειρία της στο χώρο των κατασκευών κτιρίων εγγυάται την επιλογή της βέλτιστης λύσης για τη θερμομόνωση και στεγανοποίηση του κελύφους του κτιρίου σας. 

Περισσότερες πληροφορίες για Μονώσεις Κτιρίων

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.