Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Απόδοση αντλίας θερμότητας

Η απόδοση της αντλίας θερμότητας ονομάζεται συχνά COP (δεν είναι πάντα ορθός ο όρος αλλά δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσης ενότητας).

Ορίζεται ως το πηλίκο της θερμικής ενέργειας που λαμβάνεται προς την ηλεκτιρκή ενέργεια που ξοδεύεται.

Κυμαίνεται από 2 έως 4 και εξαρτάται απόλυτα από την θερμοκρασία της πηγής ενέργειας (πχ εξωτερικό περιβάλλον) και την επιθυμητή θερμοκρασία προσαγωγής.

Για παράδειγμα το COP μία αντλία για εξωτερικές συνθήκες 15οC και προσαγωγή νερού 45οC μπορεί να είναι διπλάσιο από την περίπτωση που έχουμε εξωτερική θερμοκρασία 0οC και προσαγωγή 65oC.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να συγκρίνονται δύο διαφορετικές αντλίες πρέπει και οι δύο να προσφέρουν μετρήσεις απόδοσης κατα Eurovent (πιστοποίηση των πιο αξιόλογων αντλιών θερμότητας πανευρωπαϊκά υπό ίδιες συνθήκες).

Περισσότερες πληροφορίες για Απόδοση αντλίας θερμότητας

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.