Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ψύξη - Υπολογισμοί

Όπως στην ενότητα για τους υπολογισμούς θέρμανσης με την εκτίμηση θερμικών απωλειών (ή θερμικά φορτία) έτσι και στην παρούσα ενότητα θα παρουσιάσουμε κάποιες βασικές αρχες υπολογισμών για την ψύξη χώρων (ή αλλιώς ψυκτικά φορτία, θερμικά κέρδη ή φορτία θέρους).

Όπως ειπώθηκε και στην ενότητα με τις θερμικές απώλειες έτσι και εδώ ο υπολογισμός των ψυκτικών φορτίων πρέπει να γίνεται πάντα αναλυτικά από έμπειρο μηχνολόγο μηχανικό καθως γενικοί κανόνες έχουν μεγάλες αποκλίσεις από την πραγματικότητα καθώς δεν μπορεί κανείς να βάζει στην ίδια εκτίμηση ένα κτίριο στο κέντρο της Αθήνας με μονό τοίχο από τούβλο και ένα κτίριο στο Καρπενήσι πετρόκτιστο.

Η μελέτη ψυκτικών φορτίων περιλαμβάνει τις ίδιες καταγραφές από το μηχανικό όπως στις θερμικές απώλειες (αναλυτική κάτοχη, καταγραφή ανοιγμάτων, είδους τοίχων, ανοιγμάτων, οροφών, δαπέδων, καταγραφή γειτνιάζοντων χώρων, σκιάσεων, περιμετρικής βλάστησης κλπ.). Στη συνέχεια ο μηχανικός από πίνακες ορίζει τις εσωτερικές απαιτούμενες συνθήκες ανέσεως (στον κλιματισμό υπάρχει η δυνατότητα καθορισμούς θεροκρασίας, υγρασίας και καθαρότητας αέρα) καθώς και τις μέσες εξωτερικές συνθήκες που επικρατούν στην γεωγραφική θέση του κτιρίου.

Τα ψυκτικά φορτία ή αλλιώς θερμικά κέρδη που υπολογίζονται αναλυτικά διαχωρίζονται σε εξωτερικά θερμικά κέρδη:

  • Άμεση και δι' αγωγής μεταφερόμενη ηλιακή ακτινοβολία από ηλιοφανή παράθυρα
  • Μεταφορά θερμότητας μέσω τοιχωμάτων, θυρών, παραθύρων κλπ λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού αέρα
  • Μεταφορά θεμρότητας λόγω άμεσης προσβολής (υπερθερμάνσεως) ηλιοφανών τοιχωμάτων ή άλλων στοιχείων του περιβλήματος του κτιρίου
  • Θερμικά κέρδη τα οποία οφείλονται στην εισροή θερμού αέρα δια των ανοιγμάτων και χαραμάτων του χώρου

και σε εσωτερικά θερμικά φορτία:

  • Λόγω λειτουργίας του συστήματος ηλεκτροφωτισμού (θερμές πηγές ρεύματος)
  • Τα οποία οφείλονται στον φυσικό μεταβολισμό των ατόμων που βρίσκονται στο χώρο
  • Τα οποία προκαλούνται εξ αιτίας της λειτουργίας θερμικών ή ηλεκτρικών μηχανών ή συσκευών
  • Από άτομα ή μηχανές λόγω δραστηριοτήτων ή παραγωγικής διαδικασίας έργου

Όλα τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη κατά τους αναλυτικούς υπολογισμούς ψυκτικών φορτίων από έμπειρο μηχανολόγο μηχανικό. Με κάθε επιφύλαξη όπως κάναμε και στην ενότητα των θερμικών απωλειών δίνουμε ένα απλό πρακτικό κανόνα για αρχικές εκτιμήσεις του ενδιαφερόμενου πριν αποτανθεί στον ειδικό ώστε να κάνει μια πρώτη αποτίμηση των αναγκών και του κόστους.

Εμπειρικά λοιπόν μπορούμε να προϋπολογίσουμε 40-60kcal/m3 και υποθέτοντας κτίριο ύψους 3 μέτρων ανά εμβαδό έχουμε 500-600Btu/h/m2.

Για μια σωστή μελέτη ψυκτικών φορτίων και προτάσεις επιλογής συστήματος ψύξης και θέρμανσης καλέστε μας στο 20 3217895.

Περισσότερες πληροφορίες για Ψύξη - Υπολογισμοί

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.