Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εγκατασταση Αντλιασ Θερμοτητασ

Μία αντλία θερμότητας αντικαθιστά το λεβητοστάσιο παραγωγής ζεστού νερού. Οι περισσότερες αντλίες θερμότητας αποτελούν ολοκληρωμένα συστήματα και περιλαμβάνουν κυκλοφορητή, δοχείο αδρανίας κλπ.

Η εγκατάσταση μίας αντλίας θερμότητας είναι απλή και γρήγορη εξαιτίας των προηγμένων τεχνολογικά "all-inclusive" αντλιών θερμότητας. Συνίσταται κυρίως στην σύνδεση με τις υπάρχουσες σωληνώσεις προσαγωγής νερού στα σώματα, στην ηλεκτρική σύνδεση (εντολές) με τις ηλεκτροβάνες αυτονομίας και στη διασύνδεση εσωτερικών εξωτερικών μονάδων με τα ψυκτικά κυκλώματα.

Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή καθώς μικρά σφάλματα στην εγκατάσταση (πχ αέρα στο ψυκτικό κύκλωμα) μπορούν να φέρουν μεγάλα προβλήματα (πχ πάγος) στη λειτουργία. Επίσης η παρουσία μηχανικού με ιδιαίτερη έμφαση στον τελικό έλεγχο του υδραυλικού κυκλώματος (πρεσσάρισμα σωληνώσεων) μπορεί να προλάβει σοβαρές δυσλειτουργίες (διαρροή νερού).

Αρχικά εντοπίζεται το σημείο του υδραυλικού κυκλώματος που θα συνδεθεί η προσαγωγή-επιστροφή ζεστού νερού από την αντλία θερμότητας (πχ σε υπάρχον κολλεκτέρ, στο λεβητοστάσιο παράλληλα με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης κλπ.). Επίσης ελέγχονται οι αυτονομίες του κτιρίου, οι υπάρχοντες θερμοστάτες, οι ηλεκτροβάννες και τα κολλεκτέρ.

Στη συνέχεια επιλέγεται ο χώρος εγκατάστασης της αντλίας ο οποίος είναι εξαιρετικά σημαντικός. Σε περίπτωση που δεν πρόκειται για Monobloc αντλία θα πρέπει η εσωτερική μονάδα να βρίσκεται κυριολεκτικά κάπου εσωτερικά-προστατευμένη από εξωτερικές συνθήκες υγρασίας-θερμοκρασίας και αν είναι δυνατό μονωμένη θερμοκρασιακά.

Στην αρχή γίνονται οι κατάλληλες συνδέσεις του υδραυλικού κυκλώματος. Χρησιμοποιούνται χάλκινοι σωλήνες διατομής συχνότερα Φ28-Φ35 (ανάλογα με τον όγκο νερού-θερμίδες κλπ.) οι οποίοι συγκολλούνται με μαλακή κόλληση (ιδιαίτερη προσοχή θέλει η διαδικασία με κοπή, καθαρισμό, λείανση, εφαρμογή αποξειδωτικής πάστας κλπ.). Τοποθετούνται επίσης και στην επιστροφή και στην προσαγωγή αυτόματοι πλήρωσης και εξαεριστικά. Προσοχή πρέπει να δίνεται στην κατάλληλη μόνωση των σωληνώσεων (πάχος >10μμ). 

  

Στη συνέχεια κατασκευάζεται το ψυκτικό κύκλωμα το οποίο συνδέει τις εσωτερικές με τις εξωτερικές μονάδες. Εδώ οι συνδέσεις γίνονται με χρήση εκχειλωτικών εργαλείων και λυώμενων συνδέσεων ενώ οι κολλήσεις είναι σκληρές με χρήση οξυγόνου λόγω υψηλών πιέσεων. Προσοχή ιδιαίτερη θέλει η αφαίρεση του αέρα με χρήση αντλίας κενού από το ψυκτικό κύκλωμα για αποφυγή δημιουργίας πάγου.

  

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες περιλαμβάνουν την κατασκευή κατάλληλου ηλεκτρικού πίνακα και την όδευση παροχών προς όλα τα ηλεκτροδοτούμενα μηχανήματα. Οι μέγιστες παροχές ρεύματος είναι συνήθως 10-15Α οπότε ανάλογα με την απόσταση επιλέγονται κατάλληλα καλώδια και ασφάλειες. Αν υπάρχει κιτ αντιστάσεων και αυτό χρειάζεται την αντίστοιχη παροχή.

  

Επίσης στην αντλία έρχονται οι αντίστοιχες εντολές από τους θερμοστάτες-ηλεκτροβάννες με χρήση καλωδίων εντολών. Ταυτόχρονα ειδικό καλώδιο εντολοδοσίας συνδέει τις εσωτερικές με τις εξωτερικές μονάδες.

Τέλος πρίν ελεγχθεί το κύκλωμα φυσάται και ελέγχεται σε υπερπίεση για τυχόν διαρροές.

Περισσότερες πληροφορίες για Εγκατάσταση Αντλίας Θερμότητας

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.