Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Μπαταριεσ για αυτονομα φωτοβολταικα

Αναπόσπαστο τμήμα κάθε συστήματος αυτόνομης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι συσσωρευτές. Όσο σημαντικό τμήμα είναι άλλο τόσο και ευαίσθητο. Η σωστή επιλογή τύπου και διαστάσεων μπαταρίας αποτελεί ίσως το κρισιμότερο μέρος της σχεδίασης ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού.

Ο ρόλος της μπαταρίας ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού είναι η αποθήκευση της ενέργειας όσο αυτή είναι διαθέσιμη (ήλιος, άνεμος, γεννήτρια, ΔΕΗ) και η λήψη της όταν υπάρχει ανάγκη. Η λειτουργία της μπαταρίας διέπεται από τον ελεγκτή φόρτισης ο οποίος ορίζει πότε θα διακοπή η φόρτισή της (ώστε να αποτρέψει υπερφόρτιση) κλπ. Ένας καλός ελεγκτής φόρτισης δύναται να αυξήσει το χρόνο ζωής μίας μπαταρίας φωτοβολταϊκού.

Η μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε χημική και τούμπαλιν εξηγείται αναλυτικά στην αντίστοιχη σελίδα για την ηλεκτροχημική μετατροπή σε μπαταρίες.

μπαταριες αυτονομων φωτοβολταικων

Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται κατα κόρον στα αυτόνομα φωτοβολταικά είναι μολύβδου-θειϊκού οξέος βαθιάς εκφόρτισης.

Ανάλογα με την εφαρμογή ο σχεδιαστής μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε κλειστού ή ανοιχτού τύπου μπαταρίες.

Οι κλειστού τύπου μπαταρίες (AGM VRLA, GEL VRLA) επιλέγονται κυρίως όταν τοποθετούνται σε κινούμενες κατασκευές (σκάφη-τροχόσπιτα) ή σε χώρους μη καλά αεριζόμενους όπου στεγάζονται άνθρωποι.

Οι ανοιχτού τύπου μπαταρίες (Opzs, sOpzs, Opzv, sOpzv) συγκριτικά με τις μπαταρίες κλειστού τύπου έχουν το μειονέκτημα της αυξημένης συντήρησης (συνίσταται σε περιοδικό έλεγχο της στάθμης των υγρών) αλλά με παρόμοιο κόστος προσφέρεται ψηλότερη αποθηκευμένη ενέργεια για περισσότερους κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης και ισχυρότερη αντοχή σε βαθιές εκφορτίσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά των συσσωρευτών είναι η τάση τους (2Volts, 4V, 6V, 12V), η χωρητικότητα (σε Ah) και οι κύκλοι φόρτισης εκφόρτισης. Η χωρητικότητα πολλαπλασιαζόμενη με την τάση δίνει την αποθηκευμένη ενέργεια σε Wh. Σημειώνεται ότι για λόγους μη γήρανσης των μπαταριών ποτέ δεν λαμβάνεται όλη η αποθηκευμένη ενέργεια αλλά ποσοστό της. Οι κύκλοι φόρτισης εκφόρτισης δείχνουν την αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός συσσωρευτή και εξαρτώνται άμεσα από τη χρήση του (ποσοστό εκφόρτισης). Έτσι μία μπαταρία που υφίσταται βαθιές εκφορτίσεις πχ 80% μπορεί να αντέξει 400 κύκλους, ενώ η ίδια μπαταρία για εκφόρτιση μόλις 20% μπορεί να αντέξει 1200 κύκλους.

μπαταριες για αυτονομα φωτοβολταικα

Όσον αφορά την τάση της συστοιχίας συσσωρευτών αυτή επιλέγεται συνήθως με βάση το μέγεθος του συστήματος. Μικρά συστήματα με ισχύ φωτοβολταϊκού κάτω από 1000Watts και αντιστροφείς κάτω από 1.200Watts επιλέται 12V. Μεσαία συστήματα με ισχύ φωτοβολταϊκού 1000-2000Watts και αντιστροφείς κάτω από 3.500Watts επιλέται 24V.Μεγαλύτερα συστήματα με ισχύ φωτοβολταϊκού πάνω από 2000Watts και αντιστροφείς πάνω από 3.500Watts επιλέται 48V.

Δείτε όλες τις προσφορές μας για αυτόνομα φωτοβολταϊκά.

Όσον αφορά τους κύκλους φόρτισης-εκφόρτισης συνήθως για συστήματα καθημερινής λειτουργίας (μόνιμες κατοικίες) επιλέγονται μπαταρίες με πάνω από 1200 κύκλους (ανοιχτού τύπου), ενώ για συστήματα λιγότερο εντατικής χρήσης (εξοχικές κατοικίες) μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπαταρίες με 400-800 κύκλους (κλειστού τύπου).

Η επιλογή της χωρητικότητας είναι εξίσου κρίσιμο κομμάτι της σχεδίασης αφού δεν καθορίζει μόνο την αυτονομία του συστήματος (δηλαδή τις μέρες λειτουργίας με συγκεκριμένα φορτία χωρίς ηλιοφάνεια ή άνεμο) αλλά και τη μακροβιότητα των μπαταριών καθώς όσο περισσότερη χωρητικότητα τόσο μικρότερο βάθος εκφόρτισης και κατα συνέπεια περισσότεροι κύκλοι φόρτισης-εκφόρτισης. Σαν απλός κανόνας (περισσότερα στην ενότητα Υπολογισμοί αυτόνομου φωτοβολταϊκού) για μία μέρα αυτονομία και 50% εκφόρτιση η μπαταρία πρέπει να έχει χωρητικότητα διπλάσια της απαιτούμενης ημερήσιας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ένα κρίσιμο σημείο για τη σύγκριση της χωρητικότητας των μπαταριών είναι να ανφέρονται στο ίδιο χρονικό διάστημα εκφόρτισης (ρυθμός εκφόρτισης). Αυτό φαίνεται από την χωρητικότητα C20 ή C5 ή C100 κοκ. Αναλυτικότερα μία μπαταρία 460Ah C100 μπορεί να δώσει 460Ah σε 100ώρες ενώ μία μπαταρία με την ίδια χωρητικότητα αλλά για C20 μπορεί σε 20 ώρες. Για να συγκρίνουμε δύο μπαταρίες πρέπει να εξετάσουμε την χωρητικότητά τους για τον ίδιο ρυθμό εκφόρτισης (πχ, C10 που είναι ρεαλιστικό για φωτοβολταϊκά).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις μπαταρίες ανοιχτού τύπου στην διαδικασία εξισορρόπησης η οποία πρέπει να γίνεται 2-3 φορές το χρόνο και βοηθάει στην μακροβιότητα των συσσωρευτών. Συνίστατια στην εφαρμογή τάσης αρκετά μεγαλύτερης από την ονομαστική για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συνήθως καλοί ρυθμιστές φόρτισης κάνουν αυτόματα την διαδικασία ειδάλλως ο χρήστης πρέπει να εκτελέση την εξισορρόπηση με τη βοήθεια γεννήτριας.

Προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα!

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.