Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εγκατάσταση Αυτόνομου Συστήματος

Η εγκατάσταση ενός αυτόνομου φωτοβολταϊκού είναι μία σύνθετη εργασία η οποία πρέπει να γίνεται από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Οι τάσεις και τα ρεύματα που συναντιούνται είναι υψηλότατα και στο συνεχές τμήμα (φωτοβολταικά-συσσωρευτές) αλλά και στο εναλλασσόμενο.

Δείτε περισσότερες προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα.

Στην ενότητα αυτή δίνονται κάποιες οδηγίες – παραδείγματα εγκατάστασης αυτόνομων φωτοβολταικών με μόνο σκοπό να βοηθηθούν συνάδελφοι εγκαταστάτες και να εξοικειωθούν υποψήφιοι πελάτες με την οπτική και τον τρόπο εγκατάστασης των συστημάτων αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν δεν είστε ηλεκτρολόγος ΜΗΝ προσπαθήσετε να εγκαταστήσετε ΜΟΝΟΣ σας ένα παρόμοιο σύστημα!!

Ένα αυτόνομο φωτοβολταϊκό μπορούμε να το διακρίνουμε σε πέντε μέρη. Τα φωτοβολταικά ή/και την ανεμογεννήτρια με τους ρυθμιστές φόρτισης. Τη συστοιχία συσσωρευτών και τον μετατροπέα της τάσης από συνεχές σε εναλλασσόμενο. Τέλος, υπάρχει το εναλλασσόμενο κομμάτι που αντιμετωπίζετε σχεδόν όπως μία εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση.

εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού

αυτόνομο σε έδαφος

Αρχικά τοποθετούνται τα φωτοβολταικά στις βάσεις στήριξης ανάλογα με την περίπτωση (κεραμοσκεπή, δώμα, βιομηχανικό πάνελ, έδαφος). Περισσότερα για την τοποθέτηση φωτοβολταικών και τη στήριξή τους με αλουμίνια μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα «Εγκατάσταση Φωτοβολταικών».

αυτόνομο σε στέγη

αυτόνομα σε στέγες

Η διαφορά σε σύγκριση με τα διασυνδεδεμένα φωτοβολταικά είναι ότι ενώ εκεί έχουμε υψηλές τάσεις και χαμηλά ρεύματα, στα αυτόνομα φωτοβολταικά τα λίγα πάνελ σε σειρά σε συνδυασμό με των παραλληλισμό πολλών στοιχειοσειρών επιβάλλει μεγαλύτερες διατομές (από 4άρια καλώδια πλέον πάμε σε 16mm2 και πάνω…) και διατάξεις προστασίας σε ανάστροφα ρεύματα (πάνω από 3 παράλληλες στοιχειοσειρές θέλουν ασφάλιση ανάστροφου ρεύματος).

εγκατάσταση αυτόνομων συστημάτων

εγκατάσταση ανεμογεννήτριας

Παρομοίως και η ανεμογεννήτρια τοποθετείται επί του ιστού της με προσοχή στην στήριξη (κυρίως η περιμετρική στήριξη με αντηρίδες παίζει τον βασικότερο ρόλο). Στην ανεμογεννήτρια προτείνεται η προσθήκη κατάλληλης διάταξης για το φρενάρισμά της όταν απαιτείται.

εγκατάσταση μπαταρίες

εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών

Τα καλώδια των πλαισίων ή της ανεμογεννήτριας συνδέονται με κατάλληλη πολικότητα με τον ρυθμιστή φόρτισης ο οποίος με τη σειρά του συνδέεται στη συστοιχία συσσωρευτών. Κατάλληλο διακοπτικό και ασφαλιστικό υλικό ελέγχει και ασφαλίζει και τις δύο συνδέσεις. Μεγάλη προσοχή στις καλωδιώσεις η διατομή των οποίων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ορθή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος ενώ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα μεγάλα ρεύματα κατά τη διάρκεια της εξισορρόπησης (equalization) των συσσωρευτών (σε σχέση πάντα με τη διάρκεια της εξισορρόπησης που θα επιλεγεί και την τάση και χωρητικότητα των μπαταριών). Οι διατομές πάνω από 25-35mm2 είναι πολύ συνηθισμένες με ασφάλειες άνω των 100-200Α. Σημιειώνεται ότι βάσει γερμανικών κανονισμών οι ασφάλειες τήξεως της συστοιχίας μπαταριών θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πόλους της μπαταρίας (καθώς η προστασία είναι εξασφαλισμένη από την ασφάλεια και μετά).

Η μπαταρία του φωτοβολταικου επίσης συνδέεται με κατάλληλα καλώδια και ασφάλιση με τον αντιστροφέα. Η επιλογή των καλωδίων εξαρτάται από την ισχύ του αντιστροφέα (λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη στιγμιαία ισχύ που είναι ικανός ο αντιστροφέας να δώσει). Διατομές άνω των 50-70mm2 πρέπει να αναμένονται ασφαλισμένες για 200-400Ααντίστοιχα.

Ο αντιστροφέας αν έχει τη δυνατότητα να φορτίζει τις μπαταρίες συνδέεται με γεννήτρια με κατάλληλο καλώδιο και ασφάλιση ενώ συχνά χρησιμοποιείται διάταξη by-pass ή αυτοματισμός εκκίνησης Η/Ζ.

Η έξοδος του αντιστροφέα με τις κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις (προτείνεται ρελέ ακόμη και σε αντιστροφείς με μετασχηματιστή) τροφοδοτεί τον κεντρικό πίνακα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Δείτε προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά με εγκατάσταση από την MP-Energy.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.