Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αυτοπαραγωγη με Φωτοβολταικα

Αυτοπαραγωγη με Φωτοβολταϊκά

Από τον Ιανουάριο του 2015 ότε και υπεγράφη η ΥΑ για την αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά (net metering) τίθεται σε ισχύ το πρόγραμμα γνωστό σε όλο τον κόσμο και ώς net metering σύμφωνα με το οποίο τοποθετούνται φωτοβολταϊκά σε ένα κτίριο η παραγωγή των οποίων αφαιρείται από την κατανάλωση του χρήστη. Ο συμψηφισμός με αυτοπαραγωγη είναι ενεργειακός (σε kWh) και γίνεται ετησίως με σύμβαση διάρκειας 25 ετών για αυτό και ονομάζεται συχνά αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα.

Το κόστος (οικονομικό και περιβαλλοντικό) των συμβατικών πηγών ενέργειας (πετρέλαιο, λιγνίτης, φυσικό αέριο κ.α) παγκοσμιως διαρκώς ανεβαίνει. Αρκεί να υπενθυμίσουμε ότι το πετρέλαιο που καταναλώνει η ανθρωπότητα σε 1 χρόνο απαιτεί 3 εκατομμύρια χρόνια στην Γη για να το παράξει!

Η χώρα μας έχει τέτοια ηλιοφάνεια που μπορεί να εκμεταλλευτεί στο μέγιστο τη ραγδαία πτώση του κόστους των φωτοβολταικών συστημάτων για να μειώσει το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τον τελικό καταναλωτή (οικία, επιχείρηση) αλλά και τις εκπομπές ρύπων.

Η έννοια της αυτοπαραγωγής με φωτοβολταϊκά υφίσταται σε πολλές χώρες με τον όρο net metering. Στην Ελλάδα από τον Οκτώβριο του 2013 τίθεται σε ισχύ η δυνατότητα για αυτοπαραγωγη ή αυτοκατανάλωση ή ιδιοκατανάλωση ενέργειας σε κάθε κτίριο (κατοικία ή επιχείρηση) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φβ, ανεμογεννητριες).

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για την αυτοπαραγωγη ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα του Ιανουαρίου 2015 τίθεται όριο 20kWp σε όλα τα κτίρια (10kWp για τα μη-διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου) ή το ήμισυ της συμφωνημένης ισχύος, ανοίγωντας έτσι το παράθυρο για έργα αυτοπαραγωγής μεγάλυτερης ισχύος.

Ένα σύστημα αυτοπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο φ/β τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κεραμοσκεπή, δώμα, έδαφος, σκέπαστρο βεράντας ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κατασκευή.

Μπορεί να εγκαταστήσει φβ για αυτοπαραγωγη ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό από φωτοβολταϊκά συστήματα οποιοσδήποτε ιδιοκτήτης κατοικίας ή επιχείρησης με μετρητή της ΔΕΗ στο όνομά του ή ενοικιαστής του χώρου.

Δείτε όλες τις προσφορές μας για φωτοβολταικα net metering.

Το κάθε σύστημα πρέπει να αντιστοιχίζεται σε ένα και μόνο μετρητή ενώ δύνανται να τοποθετηθούν περισσότερα του ενός συστήματα αυτοπαραγωγής σε μία πολυκατοικία. Σε περίπτωση τοποθέτησης συστήματος από έναν εκ των ιδιοκτητών απαιτείται έγγραφη συναίνεση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες.

Τα συστήματα αυτοπαραγωγής είναι διασυνδεδεμένα με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ) συστήματα στα οποία γίνεται ενεργειακός συμψηφισμός παραγώμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας (σε αντίθεση με τα γνωστά διασυνδεδεμένα φβ με ταρίφα στα οποία γίνεται λογιστικός συμψηφισμός σε ευρώ €).

αυτοπαραγωγή

Με απλά λόγια ο αυτοπαραγωγός παράγει την ενέργεια που χρειάζεται με τη βοήθεια φωτοβολταικών και την καταναλώνει απευθείας στο κτίριό του την ίδια στιγμή. Το κτιριο παραμένει διασυνδεδεμένο με το δίκτυο δημόσιου ηλεκτρισμού. Όταν δεν του αρκεί η ενέργεια αντί να έχει συσσωρευτές, όπως με ένα αυτόνομο φωτοβολταικό, παίρνει από το δίκτυο.

Στην περιπτωση των φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγη, η περίσσεια ενέργειας κατά της διάρκεια της ημέρας διοχετεύεται στη ΔΕΗ και ο καταναλωτής ουσιαστικά "την ξαναπαίρνει πίσω" κατα τη διάρκεια της βραδειάς ή όταν την χρειαστεί εντός ενός έτους.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται το κόστος των μπαταριών (το πιο φθαρτό τμήμα ενός αυτόνομου φωτοβολταικού), οι οποίες είναι το τμήμα εκείνο ενός αυτόνομου συστήματος που θέλει αντικατάσταση γρηγορότερα και έχει τεράστιο κόστος.

Κατανάλωση ρεύματοςΟ υπολογισμός του μεγέθους και της σύνθεσης ενός συστήματος αυτοπαραγωγής ρεύματος με φβ γίνεται με απλή μέθοδο η οποία βασίζεται στην καταγραφή των αναγκών του κτιρίου και παρουσιάζεται συνοπτικά στην ενότητα υπολογισμός αυτοπαραγωγού με φωτοβολταικα.

Η μέτρηση θα γίνεται με μετρητής διπλής κατεύθυνσης όπως μέχρι τώρα με τα οικιακά διασυνδεδεμένα φβ. Ο χρήστης για παράδειγμα σε ένα έτος θα έχει καταναλώσει 4000kWh και το φβ αυτοπαραγωγής θα έχει παράξει 3000kWh. Σε αυτή την περίπτωση ο καταναλωτής θα πληρώσει τη διαφορά των δύο μετρητών ήτοι 1000kWh.

Ένα φ/β αυτοπαραγωγης κατασκευάζεται όπως ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταικό. Αποτελείται από τα φβ πλαίσια που παράγουν συνεχή τάση και έναν αντιστροφέα που μετατρέπει την τάση σε εναλλασόμενη έτοιμη για χρήση.

Η αυτοπαραγωγή ρεύματος αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.

χρεώσεις αυτοπαραγωγής φωτοβολταικα

(Αφαιρώντας τις ΥΚΩ ο οικιακός συμψηφίζει στα 0,186€/kWh και ο εμπορικός Γ21 στα 0,165€/kWh)

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της αυτοπαραγωγής με φβ:

  • Ο συμψηφισμός ενέργειας γίνεται ετησίως
  • Όριο τα 20KWp ή 10kWp στα νησιά ή μισό της συμφωνημένης ισχύος για επιχειρήσεις
  • Τα συστήματα αυτοπαραγωγής μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο φβ
  • Μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε (στέγη, δώμα, έδαφος, άλλες νόμιμες κατασκευές)
  • Μπορεί να εγκαταστήσει ακόμη και ο ενοικιαστής
  • Μπορούν να τοποθετηθούν σε μία πολυκατοικία περισσότερα συστήματα του ενός

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Ενα σπίτι (150-200τμ) με κατανάλωση ρεύματος 7.000kWh ετησίως και αντλία θερμότητας με κατανάλωση 9.000kWh ετησίως θα πλήρωνε ΔΕΗ μόνο για ρεύμα περίπου 3.700€. Τοποθετώντας ένα φβ αυτοπαραγωγής ισχύος 10kWp θα παράξει 16.000kWh (μηδενίζοντας το λογαριασμό της ΔΕΗ του) με κόστος εγκατάστασης μόλις 14.000€ (με ΦΠΑ, με εγκατάσταση). Απόσβεση αρχικού κεφαλαίου 4 χρόνια! Απόδοση επένδυσης 27% για πάνω από 30 χρόνια!

Επιπλέον τα συστήματα αυτοπαραγωγής έχουν το θετικό ότι δεν επιβαρύνουν κανένα κρατικό κουμπαρά, ο αυτοπαραγωγός δεν εξαρτάται από καμία επιδοτούμενη ταρίφα, η κατανάλωση γίνεται κατανεμημένα εκεί που χρειάζεται χωρίς θερμικές απώλειες στα καλώδια ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον.

Σε κάθε περίπτωση αρκεί να ληφθεί υπόψην οτι στο τέλος της 25ετίας τα φωτοβολταϊκά θα μπορούν είτε να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται ως σύστημα αυτοπαραγωγής (αν δίνεται τότε αυτή η δυνατότητα με επέκταση σύμβασης) είτε να χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποσύνδεση του κτιρίου με τη ΔΕΗ με τη βοήθεια μπαταριών κατασκευάζοντας ένα αυτόνομο φβ σύστημα.

Διαδικασία - Δικαιολογητικά

Η διαδικασία για την διασύνδεση ενός φβ αυτοπαραγωγής είναι πολύ απλή και την αναλαμβάνει πλήρως η εταιρεία μας. Στο παρακάτω διάγραμμα φαίνονται τα βασικά βήματα της διαδικασίας:

διαδικασία - δικαιολογητικά για αυτοπαραγωγή 

Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης πέραν του εντύπου της αίτησης, αυτά συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα. Συνοπτικά αναφέρουμε οτι κυρίως απαιτείται η απόδειξη νόμιμης χρήσης (τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο) και η έγγραφη άδεια των συνιδιοκτητών).

Σε κάθε περίπτωση η προετοιμασία και η κατάθεση του φακέλου αλλά και η διεκπεραίωση της διασύνδεσης αναλαμβάνεται από την εταιρεία μας. 

δικαιολογητικα αυτοπαραγωγη

Η "ΜΠ Energy Solutions" με πάνω από 200 έργα εγκατεστημένα σε όλη την Ελλάδα είναι έτοιμη να σας ενημερώσει και να σας εγκαταστήσει ένα ποιοτικό σύστημα αυτοπαραγωγής ρεύματος με φβ ή/και ανεμογεννήτριες και να σας εγγυηθεί τον εκμηδενισμό των εξόδων σας σε ρεύμα για πολλές δεκαετίες.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για την αυτοπαραγωγη με φωτοβολταικα καλέστε μας στο 210 3217895.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.