Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Net Billing

Τα φωτοβολταϊκά net billing είναι φωτοβολταϊκά συμψηφισμού (αυτοπαραγωγής) με δυνατότητα αποζημίωσης της πλεονάζουσας ενέργειας. Όπως σε ένα φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής (net metering) έτσι και στο σχήμα του net billing ο καταναλωτής μπορεί να εγκαταστήσει ένα φωτοβολταϊκό (στο κτίριό του ή απομακρυσμένα) το οποίο θα τροφοδοτεί τις ηλεκτρικές του ανάγκες. 

net billing

Τί είναι το Net Billing

Σε αντίθεση με το net metering στο σχήμα του net billing η πλεονάζουσα ενέργεια δεν πιστώνεται για μελλοντική χρήση αλλά αποζημιώνεται από το Δίκτυο. Τις στιγμές που η ενέργεια του φωτοβολταϊκού δεν επαρκεί για την κατανάλωση το κτίριο παίρνει ενέργεια από το Δίκτυο. Το κόστος της ενέργειας αυτής συμψηφίζεται με το κόστος της αποζημίωσης από την εγχεόμενη ενέργεια (κατά τις στιγμές που πλεονάζει). 

net billing αναλυτικα

Στο net billing έχουμε ΚΑΙ ενεργειακό συμψηφισμό αλλά ΚΑΙ λογιστικό συμψηφισμό. Θυμίζουμε ότι στα πρώτα φωτοβολταϊκά ταρίφας (feed-in-tariff) είχαμε μόνο λογιστικό συμψηφισμό (το κράτος αποζημίωνε όλη την ενέργεια που εγχεόταν) ενώ στα φωτοβολταϊκά net metering μόνο ενεργειακό συμψηφισμό (η πλεονάζουσα ενέργεια δεν αποζημιωνόταν).

Πως λειτουργεί ένα φωτοβολταϊκό Net Billing

Το φωτοβολταϊκό net billing είναι ένα διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό με το Δημόσιο Δίκτυο (σε αντίθεση με το αυτόνομο φωτοβολταϊκό που δεν έχει σύνδεση με το Δίκτυο). Ειδικότερα αποτελεί ένα συμψηφιστικό σύστημα αυτοπαραγωγής (καθώς ο χρήστης παράγει την δική του ενέργεια και την συμψηφίζει. Σε αντίθεση με το net metering ο συμψηφισμός δεν είναι μόνο ενεργειακός αλλά όπως ήδη έχει αναφερθεί είναι και λογιστικός. Η πλεονάζουσα ενέργεια αποζημιώνεται και συμψηφίζεται με το κόστος της απορρφούμενης από το δίκτυο (όταν η αυτοπαραγώμενη ενέργεια δεν επαρκεί).

Τεχνικά το φωτοβολταϊκό net billing λειτουργεί όπως ένα σύστημα net metering.

net billing διαγραμμα

Αποτελείται κυρίως από:

-Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

-Τον αντιστροφέα (inverter) ο οποίος μετατρέπει το ρεύμα των πάνελ σε κατάλληλη προς χρήση μορφή (από συνεχές σε εναλλασσόμενο)

-Τους μετρητές που μετράνε εισερχόμενη και εξερχόμενη ενέργεια

-Προαιρετικά τις μπαταρίες οι οποίες συσσωρεύουν την ενέργεια που περισσεύει (όταν η ηλιακή ενέργεια που παράγουν τα πάνελ είναι μεγαλύτερη από την ζητούμενη ενέργεια από τα εσωτερικά φορτία).

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Net Billing

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία αύξηση του κόστους χρήσης δικτύου μείωσε πολύ τα κέρδη από την ενέργεια που πλεονάζει σε ένα σύστημα net metering. Για παράδειγμα όταν υπάρχει περίσσεια ενέργειας η οποία επιστρέφει στο Δίκτυο (και πιστώνεται για μελλοντική χρήση) ο καταναλωτής χρεώνεται τέλος χρήσης Δικτύου (επειδή χρησιμοποιεί τα καλώδια του Δημοσίου Δικτύου). Το πρόβλημα ήταν πιο έντονο σε κατοικίες που οι χρήστες έλειπαν κατά τη διάρκεια της ημέρας (εργασία, σχολεία κλπ) και όλες οι καταναλώσεις γίνονταν κατά τις νυχτερινές ώρες που δεν υπήρχε παραγωγή.

Μέσα στο 2023 η αύξηση των τελών χρήσης δικτύου σε περίπου 0.05€/kwh έκανε το όφελος του net metering πολύ μικρότερο. Αν συνοπολογίσει κανείς το κόστος kwh (αρχές 2024) στα 12-15 cents τότε μιλάμε για ελάχιστα οφέλη από το net metering.

Με το σχήμα του Net Billing η πλεονάζουσα ενέργεια αποζημιώνεται είτε με κάποια σταθερή τιμή (αυτή τη στιγμή 2024 περίπου 0.065€/kwh) είτε μελλοντικά ανάλογα με κυμαινόμενη τιμή αποζημίωσης. Αντί ο χρήστης να χάνει 5 λεπτά για κάθε εγχεόμενη κιλοβατώρα, κερδίζει 6,5λεπτά (11.5 λεπτά όφελος δηλαδή σε σχέση με το net metering).

Βασικό μειονέκτημα του net billing είναι η εξάρτηση της αποζημίωσης από την διοίκηση με μόνη λύση την χρήση μπαταριών είτε για πλήρη αυτονομία (αυτόνομα φωτοβολταϊκά) είτε για net billing με μπαταρία και μείωση της εγχεόμενης ενέργειας.

Βέλτιστες πρακτικές Net Billing

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι για να βγει κανείς κερδισμένος από το σχήμα του net billing θα πρέπει να μεγιστοποιήσει τον ταυτοχρονισμό παραγωγής και κατανάλωσης. Δηλαδή, τις ώρες της μέγιστης ηλιοφάνειας να χρησιμοποιείται στο μέγιστο η ενέργεια (πχ λειτουργία πισίνας τις ώρες με ήλιο, μαγείρεμα πλυντήριο χρήση το μεσημέρι κοκ.).

Net Billing και μπαταρία

Στις περιπτώσεις που ο ταυτοχρονισμός παραγωγής και κατανάλωσης δεν είναι εφικτός η βέλτιστη επιλογή είναι ο συνδυασμός του συστήματος net billing με μπαταρία στην οποία θα αποθηκεύεται η πλεονάζουσα ενέργεια κατά τις ηλιόλουστες ώρες και η ενέργεια θα χρησιμοποιείται όταν η ηλιακή ενέργεια δεν επαρκεί.

Επιδότηση για Net Billing με μπαταρία

Προς την κατεύθυνση αυτή βοηθάνε και προγράμματα επιδότησης όπως το pvstegi που επιδοτούν το σχετικά μεγάλο κόστος των μπαταριών. Αρχές του 2024 αναμένεται νέο πρόγραμμα για την επιδότηση των μπαταριών σε συστήματα net billing.

Παράδειγμα απόδοσης φωτοβολταϊκού Net Billing

Ας δούμε όλα τα παραπάνω με ένα απλό παράδειγμα ενός μέσου σπιτιού που χρειάζεται και ενδιαφέρεται για φωτοβολταϊκά (έχοντας πείρα από εκατοντάδες έργα net metering το παράδειγμα είναι αρκετά αντιπροσωπευτικό).

Υποθέτουμε σπίτι 120τμ στην Αττική με αντλία θερμότητας για θέρμανση. Η μέση ετήσια κατανάλωσή του είναι περίπου 8.000kwh το έτος. Με μέση τιμή 15cents/kwh χωρίς φωτοβολταϊκό το κόστος ρεύματος (και μόνο) θα ήταν περίπου 1.200€ το έτος.

Για παραγωγή 8.000kwh το έτος απαιτείται ένα φωτοβολταϊκό 5kwp με κόστος 8.000€ περίπου (με τα ποιοτικότερα υλικά). 

Με ένα φωτοβολταϊκό net billing 5kwp και ταυτοχρονισμό περίπου 50% (δηλαδή 4.000kwh καταναλώνονται απευθείας στο σπίτι και 4.000kwh εγχέονται στο δίκτυο) για τις 4.000kwh θα κερδίσουμε 600€ ενώ για τις υπόλοιπες 4.000kwh θα αποζημιωθούμε περίπου 250€ με συνολικό κέρδος στα 850€ (σε ένα σύστημα net metering για τις 4.000kwh αντί να εισπράτταμε 250€ θα χρεωνόμασταν >150€ για τέλη δικτύου και διανομής).

Αν τώρα στο σύστημά μας έχουμε και μπαταρίες (τις οποίες τις έχουμε εγκαταστήσει χωρίς επιπλέον κόστος λόγω επιδότησης) τότε ανάλογα με το ποσοστό ταυτοχρονισμού προσεγγίζουμε το κέρδος των 1000-1100€.

Τα παραπάνω νούμερα προφανώς βελτιώνονται όσο πιο μεγάλη η κατανάλωση του σπιτιού και όσο καλύτερος ο ταυτοχρονισμός παραγωγής-κατανάλωσης.

Διαδικασία - Προϋποθέσεις για Net Billing

Η βασική προϋπόθεση για να εγκαταστήσει κανείς ένα σύστημα net billing είναι να έχει ενεργή σύνδεση με το Δίκτυο και να έχει άδεια χρήσης του σημείου που θα εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό (είτε ιδιοκτησία είτε έγγραφη συναίνεση από τους ιδιοκτήτες του χώρου).

Η διαδικασία για την αδειοδότηση ενός φωτοβολταϊκού net billing είναι πολύ εύκολη και γίνεται ηλεκτρονικά:

1. Γίνεται αίτηση ηλεκτρονικά με κωδικούς taxis (gsis).

2. Υπογράφεται σύμβαση σύνδεση με τον ΔΕΔΔΗΕ.

3. Υπογράφεται κατόπιν αιτήσεως σύμβαση συμψηφισμού με τον πάροχο.

4. Κατασκευάζεται το φωτοβολταϊκό.

5. Γίνεται αίτηση ενεργοποίησης και ηλέκτριση του φωτοβολταϊκού.

 

Net Billing και MP-Energy

Η MP-Energy έχοντας κατασκευάσει χιλιάδες φωτοβολταϊκά net metering, net metering με μπαταρία, αυτόνομα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για την κατασκευή του φωτοβολταϊκού σας με το σχήμα του net billing. Για κάθε επιπλέον πληροφορία ή για προσφορά καλέστε μας στο 2103217895.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.