Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Net metering και ΕΣΠΑ

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε ένα κενό στην επιδότηση φωτοβολταϊκών. Υπήρχε η αίσθηση ότι από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων επιδοτείται μόνο το αυτόνομο φωτοβολταϊκό. Η παρακάτω ανακοίνωση εισάγει το net metering (αυτοπαραγωγή) στις επιδοτούμενες δράσεις:

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά πακέτα net metering.

Σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος, οι δαπάνες που περιγράφονται στην ερώτηση παρακάτω (προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο αυτοπαραγωγού (net metering)), είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα, εφόσον η παραγόμενη εξ αυτών ηλεκτρική ισχύς:

  • αποδεδειγμένα εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες της επιχείρησης
  • δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ηλεκτρικών καταναλώσεων της επιχείρησης, όπως αυτό προκύπτει από την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη εγκατάστασης του συστήματος
  • δεν αποφέρει οικονομικό αντάλλαγμα στον αυτοπαραγωγό.

ΕΣΠΑ 2013

Περισσότερες πληροφορίες για Net metering και ΕΣΠΑ

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.