Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ενεργειακές μελέτες

Η εταιρεία μας έχει μακροχρόνια εμπειρία στην εκπόνηση μελετών για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και γενικότερα μελετών για (ενεργειακά) έργα, τα οποία εντάσσονται στην πράσινη (αειφόρο) ανάπτυξη. Για τα έργα αυτά αναλαμβάνουμε την αδειοδότηση (ΡΑΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ), την εκπόνηση τεχνικών μελετών (τεχνική σχεδίαση, πρόγνωση της ενεργειακής παραγωγής / κατανάλωσης, SCADA κλπ) και την επίβλεψη της κατασκευής τους. Θα θέλαμε να επισημάνουμε:

 

  • την αξιόλογη εμπειρία μας σε όλο πρακτικά το φάσμα των τεχνολογιών αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, ηλιοθερμικά συστήματα, μικρά υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα, αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων, αξιοποίηση βιομάζας κλπ).
  • την αξιόλογη εμπειρία μας στα πράσινα (ενεργειακά) έργα στις τεχνολογίες τηλεθέρμανσης πόλεων και βιομηχανικών περιοχών, συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, στη χρήση του φυσικού αερίου στη βιομηχανία καθώς και στην εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας. Είμαστε πρωτοπόροι στην εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών στη χώρα μας, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Περισσότερες πληροφορίες για Ενεργειακές μελέτες

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.