Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σε ταράτσες

Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε δώματα ή ταράτσες έχει ειδικές απαιτήσεις κυρίως όσον αφορά την υγρομόνωση αλλά και την στήριξη αναφορικά με την ανεμόπτωση.

Η διάτρηση μία πλάκας απαιτεί έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με κατάλληλο εξοπλισμό και ανάλογη πείρα. Η στήριξη γίνεται ανάλογα με την περίπτωση με χημικό αγκύριο δύο συστατικών (Hilti Re500) ή εκτονούμενα μεταλλικά βύσματα (εκεί όπου δεν ενδιαφέρει η μόνωση από ύδατα).

Η επιλογή της απόστασης των βάσεων κρίνεται ανάλογα με την αναμενόμενη ανεμοπίεση (θέση εργου, αιολικό δυναμικό περιοχής, απόσταση από θάλασσα, ύψος κτιρίου, επιφάνεια φωτοβολταϊκού, κλίση, προσανατολισμός, εμπόδια που μειώνουν την ανεμόπτωση κλπ.).

Η MP-Energy έχει τεράστια εμπειρία στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών σε ταράτσες και δώματα. Παρακάτω φαίνονται ορισμένα από τα έργα μας όπου μπορείτε να δείτε τους διαφορετικούς τρόπους τοποθέτησης:

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.