Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ορολογία

Άμορφο πυρίτιο  - Είδος φωτοβολταϊκού στοιχείου λεπτού υμενίου όπου το πυρίτιο δεν έχει κρυσταλλική δομή. Τα πλαίσια άμορφου πυριτίου έχουν μικρότερη απόδοση (5-6%) από τα πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου αλλά αντιμετωπίζουν καλύτερα τις σκιάσεις

Ανιχνευτής Μέγιστης Ισχύος  - Υπομονάδα του αντιστροφέα η οποία ωθεί τα πλαίσια που είναι συνδεδεμένα να παράγουν τη μέγιστη ισχύ τους. Συνήθως οι αντιστροφείς έχουν 2-3 ανιχνευτές μέγιστης ισχύος. Σε κάθε ανιχνευτή συνδέονται πλαίσια με κοινές συνθήκες λειτουργίας (προσανατολισμός, κλίση, σκίαση)

Αντιστροφέας  - Μονάδα μετατροπής συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο. Η μετατροπή είναι απαραίτητη καθώς ένα φωτοβολταϊκό παράγει συνεχές ρεύμα ενώ στο δίκτυο της ΔΕΗ το ρεύμα είναι εναλλασσόμενο

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό  - Σύστημα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά πλαίσια και σκοπό την ιδιοκατανάλωση

Διασυνδεδεμένο Φωτοβολταϊκό  - Σύστημα παραγωγής ενέργειας με φωτοβολταϊκά πλαίσια όπου όλη η ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο της ΔΕΗ

Εναλλασσόμενο ρεύμα  - Είδος ρεύματος το οποίο μεταβάλλει την κατεύθυνσή του περιοδικά. Είναι το είδος ρεύματος που χρησιμοποιείται στο δίκτυο της ΔΕΗ

Ηλεκτρική Ενέργεια  (kWh)  - Η ικανότητα παραγωγής έργου. Η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται με διάφορους τρόπους, μεταφέρεται μέσω του δικτύου διανομής της ΔΕΗ και καταναλώνεται αφού μετατραπεί σε διάφορες μορφές. Μονάδα μέτρησης η kWh (ισχύς x χρόνος)

Ηλεκτρικό ρεύμα (Α)  - Η ροή ενέργειας (με τη μορφή κίνησης ηλεκτρονίων) μέσω των καλωδίων. Μονάδα μέτρησης τα Amperes

Ηλεκτρική τάση (V)  - Ηλεκτρική δύναμη που προκαλεί την κίνηση των ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια το ηλεκτρικό ρεύμα. Μονάδα μέτρησης τα Volts

Ηλεκτρική Ισχύς (W)  - Ρυθμός παραγωγής ενέργειας. Μονάδα μέτρησης τα Watts και ισούται με το γινόμενο ρεύματος με τάση

Θερμοκρασιακός συντελεστής Ισχύος (%/Κ)  - Ποσοστιαία μεταβολή της ισχύος ενός πλαισίου με την θερμοκρασία. Ο συντελεστής είναι αρνητικός καθώς μειώνεται η ισχύς καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία. Συνηθισμένη τιμή για πλαίσια κρυσταλλικού πυριτίου είναι -0,45 με -0,48%/Κ, ενώ για πλαίσια υψηλής απόδοσης αγγίζει τα -0,3%/Κ

Θερμοκρασία λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου (NOCT)  - Η θερμοκρασία που φτάνει ένα πλαίσιο όταν λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες. Αποτελεί δείκτη απόδοσης ενός πάνελ. Συνηθισμένες τιμές γύρω στο 48-50οC. Όσο μικρότερη τιμή τόσο καλύτερη απόδοση

Ισχύς αιχμής (Wp)  - Μέγιστη ισχύς που μπορεί να παράγει ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο. Αποτελεί το βέλτιστο σημείο λειτουργίας το οποίο προσπαθεί να εντοπίσει ο ανιχνευτής μέγιστης ισχύος του αντιστροφέα. Μονάδα μέτρησης τα Watts με ένα ‘p’ από τη λέξη peak

Μονοκρυσταλλικό πυρίτιο  - Είδος φωτοβολταϊκού στοιχείου με κρυσταλλική δομή. Τα πλαίσια μονοκρυσταλλικού πυριτίου έχουν περίπου 15% απόδοση και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φωτοβολταϊκά σε στέγες και ταράτσες

Στοιχειοσειρά  - Ομάδα φωτβολταϊκών πλαισίων συνδεδεμένων σε σειρά. Μία στοιχειοσειρά αποτελείται από πλαίσια ιδίων συνθηκών λειτουργίας (σκίαση, προσανατολισμός, κλίση) και συνδέονται σε κοινό ανιχνευτή μέγιστης ισχύος του αντιστροφέα

Συνθήκες λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου  - Στάνταρ συνθήκες θερμοκρασίας (20οC), ηλιακής ακτινοβολίας (800W/m2), ανέμου (1m/sec), πάχος ατμόσφαιρας (1.5ΑΜ). Στις συνθήκες αυτές αναφέρονται όλα τα χαρακτηριστικά των πλαισίων ώστε να μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πλαισίων

Πολυκρυσταλλικό πυρίτιο – Είδος φωτοβολταϊκού στοιχείου με κρυσταλλική δομή. Τα πλαίσια πολυκρυσταλλικού πυριτίου έχουν απόδοση περίπου 14,5% και χρησιμοποιούνται ευρέως σε φωτοβολταϊκά σε στέγες και ταράτσες

Συνεχές ρεύμα  - Είδος ρεύματος με μία σταθερή κατεύθυνση. Είναι το είδος ρεύματος που παράγει ένα φωτοβολταϊκό. Για να χρησιμοποιηθεί πρέπει να μετατραπεί σε εναλλασσόμενο από τον αντιστροφέα.

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο  - Φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα σε ομάδες παράλληλα τα οποία λειτουργούν ως μια πηγή ρεύματος

Φωτοβολταϊκό φαινόμενο  - Το φαινόμενο που προκαλεί την παραγωγή ρεύματος όταν σε κατάλληλα υλικά (επαφή πυριτίου με διαφορετικές προσμίξεις) προσπίπτει φως

Υβριδικό Φωτοβολταϊκό  - Φωτοβολταϊκό σύστημα η ενέργεια του οποίου καταναλώνεται εν μέρει στον καταναλωτή και η υπόλοιπη εγχέεται στο δίκτυο

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.