Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

ΔΕΗ Διαδικασία

φωτοβολταικα δεηΜέχρι να γίνει η ενεργοποίηση του φωτοβολταικού σας, ώστε η ΔΕΗ να αρχίσει να πληρώνει την παραγομένη ενέργεια του συστήματός σας, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα που θα εξασφαλίσουν την υπογραφή των απαραίτητων συμβάσεων διαρκείας 25 ετών.

Πρώτη κίνηση είναι η κατάθεση φακέλου στη ΔΕΗ που να εμπεριέχει κάποια βασικά στοιχεία, απαραίτητα για την αποδοχή της κατάθεσης, που θα εξασφαλίζουν:

  1. τη νομιμότητα του κτιρίου/χώρου εγκατάστασης (οικοδομική άδεια, κάτοψη χώρου εγκατάστασης, κλπ)
  2. ότι ο αιτών έχει δικαίωμα εγκατάστασης φωτοβολταικού και οι υπόλοιποι συνιδιοκτήτες, αν υπάρχουν, του δίνουν το δικαίωμα (συμβόλαια ιδιοκτησίας)
  3. τη χωροθέτηση του συστήματος στο χώρο εγκατάστασης (κάτοψη με τη θέση των πλαισίων)
  4. τη σωστή ηλεκτρολογική μελέτη (ηλεκτρολογικό σχέδιο συνοδευμένο από όλα τα απαραίτητα χαρτιά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των πλαισίων και του αντιστροφέα)

Με την αποδοχή της κατάθεσης του φακέλου η ΔΕΗ πραγματοποιεί αυτοψία, ώστε να προσδιοριστούν τα έργα που απαιτούνται για να γίνει η σύνδεση, και προβαίνει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης στην έγγραφη διατύπωση σύνδεσης (Προσφορά Σύνδεσης), η οποία ισχύει για τρεις (3) μήνες.

Μετά την παραλαβή της Προσφοράς Σύνδεσης γίνεται αίτηση για την κατάρτιση της Σύμβασης Σύνδεσης. Αφού γίνει αποδοχή των όρων σύνδεσης με την υπογραφή της σύμβασης, η ΔΕΗ προβαίνει στην κατασκευή των απαραίτητων έργων σύνδεσης εντός είκοσι (20) ημερών.

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης γίνεται αίτηση κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού, στην τοπική υπηρεσία εμπορίας της ΔΕΗ, η οποία υπογράφεται εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αιτήματος.

Τελικό στάδιο είναι η υποβολή της αίτησης ενεργοποίησης στη ΔΕΗ όπου μετά την τελική αυτοψία και τον επιτυχή έλεγχο από τη ΔΕΗ γίνεται ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει είτε να σας καθοδηγήσει (προετοιμασία φακέλου, συνεννόηση με τη ΔΕΗ) είτε να διεκπεραιώσει εξολοκλήρου τη διαδικασία για φωτοβολταικα, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Περισσότερες πληροφορίες για ΔΕΗ Διαδικασία

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.