Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επιδότηση για Φωτοβολταϊκά σε σπίτια

επιδοτηση φωτοβολταικαΕγκαταστείστε ένα φωτοβολταϊκό net metering με μπαταρία στο σπίτι σας σύμφωνα με το πρόγραμμα "Φωτοβολταϊκά στη Στέγη" με επιδότηση 40-60% ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια και μηδενίστε το κόστος ρεύματος. Σύμφωνα με το πρόγραμμα επιδοτείται πλήρως το κόστος της μπαταρίας και μέρος του υπόλοιπου εξοπλισμού. Με το κόστος ρεύματος πλέον να είναι πάνω από τα 20 λεπτά ανά kwh και το κόστος των φωτοβολταϊκών συστημάτων να έχει πέσει δραματικά (σε συνδυασμό με την επιδότηση φυσικά), η επένδυση αποσβένει σε λιγότερο από 5-7 χρόνια ανάλογα με το μέγεθος του συστήματος.

Για φωτοβολταικά σε επιχειρήσεις με επιδότηση δείτε την αντίστοιχη ενότητα.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση επιδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων net metering με μπαταρίες (ΠΡΟΣΟΧΗ! Net Metering και όχι αυτόνομα φωτοβολταϊκά), σε όλη την Ελλάδα σε στέγες και ταράτσες. Αναμένεται να επιδοτηθούν πάνω από 120.000 κατοικίες. Τα φωτοβολταϊκά με μπαταρίες (net metering) είναι συστήματα διασυνδεδεμένα με το δίκτυο τα οποία συμψηφίζουν την παραγώμενη από τον ήλιο ενέργεια. Οι μπαταρίες χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της πλεονάζουσας ενέργειας το μεσημέρι και την επαναχρησιμοποίησή της το βράδυ (μειώνοντας έτσι την εγχεόμενη και την απορροφώμενη ενέργεια από το δίκτυο).

Πρέπει να τονιστεί ότι δεν επιδοτείται η αγορά/εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού αλλά φωτοβολταϊκού συμψηφισμού (net metering) με μπαταρίες. 

Με την εφαρμογή του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα να επενδύσετε, κερδίζοντας για 25 έτη μειώσεις στους λογαριασμούς σας, ενώ παράλληλα θα υπάρχει και μία μικρή αυτονομία back-up για κρίσιμα φορτία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος (πχ ψυγείο, φωτισμός, τηλεόραση, κυκλοφορητή θέρμανσης).

Η επιδότηση κυμαίνεται 40-60% επί του συνολικού κόστους (100% δηλαδή του κόστους της μπαταρίας) με το ποσοστό να εξαρτάται από εισοδηματικά κριτήρια.

φωτοβολταικα επιδοτηση ποσά

Το όριο της επιδότησης είναι τα 10.8kwp (15-16.000kwh το έτος) με μπαταρία 10.8kwh. Το μέγεθος της μπαταρίας σε kwh που επιδοτείται θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από την ισχύ του φωτοβολταϊκού σε κιλοβατώρες. Για παράδειγμα να κάποιος βάλει φωτοβολταϊκό 5kwp θα επιδοτηθεί μπαταρία τουλάχιστον 5kwh (έως 10.8kwh). Αν κάποιος βάλει 3kwp φωτοβολταϊκό θα επιδοτηθεί μπαταρία τουλάχιστον 3kwh. 

Για μονοφασική παροχή παραμένει το όριο των 5kwp (5kwh μπαταρία).

Προσοχή! Επειδή οι περισσότεροι υβριδικοί αντιστροφείς απαιτούν 2 modules εν σειρά (για να αυξηθεί η τάση) ακόμη και για μικρά φωτοβολταϊκά θα πρέπει να μπεί μπαταρία μεγαλύτερη (5kwh). 

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά net metering με μπαταρίες.

Η αίτηση θα κατατεθεί σε νέα πλατφόρμα του ΔΕΔΔΗΕ και θα πρέπει να έχει προηγηθεί υπογραφή σύμβαση σύνδεσης χωρίς να έχει γίνει ενεργοποίησή του σταθμού.

Για την κατάθεση της αίτησης επιχορήγησης θα χρειαστεί είσοδος με στοιχεία taxisnet και στην συνέχεια συμπλήρωση / επισύναψη στοιχείων (ορισμένα θα συμπληρώνονται αυτόματα):

 • 11-ψήφιος αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
 • Η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού και του συστήματος αποθήκευσης (ότι έχει η σύμβαση σύνδεσης).
 • Κατηγορία ωφελούμενου (Α έως Δ από πίνακα παρακάτω).
 • Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα.
 • Σύμβαση σύνδεσης την οποία έχει ήδη συνάψει ο αιτών με τον ΔΕΔΔΗΕ.
 • Στοιχεία επικοινωνίας (το email είναι σημαντικό να είναι σωστό).
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος ωφελούμενου ή συζύγου και μελών οικογένειας σε περίπτωση προστατευόμενων μελών (σε περίπτωση χωριστών δηλώσεων).
 • Δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας.
 • Λοιπά εφόσον ανήκετε σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες: δήλωση Deminimis σε περίπτωση μισθωμένης ή δωρεάν παραχωρούμενης κατοικίας, Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας, δήλωση φορολογίας εισοδήματος (E1) σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας.

Το πρόγραμμα αφορά ιδιοκτήτες ακινήτων:

 • Κατοικιών και διαμερισμάτων

Το φωτοβολταικό σύστημα μπορεί να εγκατασταθεί από οποιονδήποτε έχει ιδιοκτησία στο κτίριο (στην περίπτωση επικαρπωτή-ψιλού κύριου, δικαίωμα έχει μόνο ο επικαρπωτής). Όμως σε περίπτωση συνιδιοκτησίας απαιτείται συμφωνία και των υπόλοιπων ιδιοκτητών. Είναι δυνατή και η εγκατάσταση από όλους μαζί τους ιδιοκτήτες στην κοινόχρηστη στέγη ή ταράτσα κατόπιν συμφωνίας όλων και η διαδικασία γίνεται από τον εξουσιοδοτών διαχειριστή.

Κάθε ακίνητο εξετάζεται σαν ξεχωριστή περίπτωση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος σε αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στη χρήση ή στον αριθμό των ακινήτων που μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί.

Επίσης, δεν υπάρχει καμία φορολογική ή ασφαλιστική υποχρέωση (άνοιγμα βιβλίων, έκδοση τιμολογίων, ασφάλιση κλπ) είτε είστε επιτηδευματίας, είτε όχι. Τα έσοδα από την εγκατάσταση είναι αφορολόγητα και δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Προϋποθέσεις για την ένταξη σας στο Πρόγραμμα είναι:

 • Η νομιμότητα του κτιρίου (π.χ. οικοδομική άδεια) και του χώρου εγκατάστασης (στέγη ή ταράτσα) του φωτοβολταικού
 • Η ύπαρξη ενεργής σύνδεσης (μετρητή) για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ. ΔΕΗ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ιδιοκτήτη
Το κόστος σύνδεσης από τη ΔΕΗ βαρύνει τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού συστήματος και σπάνια ξεπερνά τα 400 € (χωρίς ΦΠΑ), οπότε είναι αμελητέο σε σχέση με το κόστος της συνολικής επένδυσης.
 
Αναμένεται επίσης η εμπλοκή ενεργειακού επιθεωρητή ο οποίος εξετάζοντας την ετήσια κατανάλωση σε κιλοβατώρες θα ορίζει το φωτοβολταϊκό που μπορεί να επιδοτηθεί από το πρόγραμμα ώστε να αποφευχθεί η επιδότηση μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών από τις παραγματικές ανάγκες των νοικοκυριών.

Οφέλη επιδότησης για φωτοβολταϊκά

Ένας καλός προσανατολισμός [Ανατολικός-Νότιος-Δυτικός], χωρίς σκιάσεις, απαιτεί για κάθε εγκατεστημένο KWp, 5-7 τ.μ. στέγης ή 7-10 τ.μ. ταράτσας. Κάθε KWp παράγει κατ’ έτος 1400-1600KWh, οι οποίες ανάλογα με το κόστος κιλοβατώρας (20λεπτά περίπου) μειώνουν κατά 280-320€ τον χρόνο τον λογαριασμό ρεύματος. 

Η επένδυση προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

 • Απόσβεση κεφαλαίου σε 4-6 έτη
 • 25ετής εγγύηση για την παραγωγή και απόδοση του συστήματος
 • Απόδοση κεφαλαίου 20-25% (ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του χώρου εγκατάστασης και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί στο φωτοβολταικό σας σύστημα) σταθερό και εγγυημένο για 25 έτη πολύ υψηλότερη από ομόλογα, προθεσμιακές καταθέσεις κλπ.
 • Βελτίωση των θερμοκρασιακών συνθηκών του υποκείμενου ορόφου
 • Υπεραξία ακινήτου λόγω αναβάθμισης ενεργειακής ταυτότητας
 

Παράδειγμα επιδότησης για φωτοβολταϊκό net metering με μπαταρία

Ένα μέσο ελληνικό σπίτι έχει κατανάλωση περίπου 6-7.500kwh το έτος.
 
Με ένα φωτοβολταϊκό 4-5kwp μπορεί να "σβήσει" την κατανάλωση αυτή.
 
Με ένα απλό φωτοβολταϊκό net metering θα πρέπει να πληρώσει κανείς 8-9.000€ για την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού κερδίζοντας (με μέσο κόστος για το 2023 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα) 1200-1500€ το έτος αποσβένοντας το αρχικό κεφάλαιο σε 6 χρόνια.
 
Προσθέτοντας μία μπαταρία 5kwh το κόστος πηγαίνει στις 15-16.000€. Με μία επιδότησης 50-60% το κόστος που θα πληρώσει το νοικοκυριό πέφτει στις 6-7.500€ ενώ η μείωση στους λογαριασμούς ανέρχεται σε 1300-1600€ μειώνοντας τον χρόνο απόσβεσης στα 4-5 έτη ενώ ταυτόχρονα κερδίζει μία μικρή αυτονομία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος για ψυγείο, κάποια φώτα, τηλεόραση και τον κυκλοφορητή της θέρμανσης.
 
 
Η MP-Energy με την πολυετή εμπειρία της στα οικιακά φωτοβολταϊκά (net metering) και σε αυτόνομα συστήματα με μπαταρίες αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την επιδότηση για φωτοβολταϊκά καλέστε στο 2103217895.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.