Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία από Φ/Β

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται η επικινδυνότητα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα καθώς δεν είναι λίγοι οι ενδιαφερόμενοι που πριν προβούν στην εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος ερευνούν τον κίνδυνο αυτό. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και οι επιπτώσεις της είναι πλέον μέρος της καθημερινότητάς μας. Πέραν τους εναλλασσομένου ρεύματος που διαρρέει τους τοίχους των σπιτιών μας, το δημόσιο δίκτυο έξω από τα μπαλκόνια μας, τους πυλώνες υπερυψηλής τάσης πάνω από τις αυλές μας τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προστεθεί αρκετά πιο επικίνδυνες ακτινοβολίες από τα κινητά τηλέφωνα, τους σταθμούς βάσης τους, το ασύρματο ιντερνετ (WiFi) και πολλά άλλα. 

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και οι επιπτώσεις της στην ανθρώπινη υγεία έχουν άμεση εξάρτηση από την ισχύ της και το μήκος κύματος που την χαρακτηρίζει (συχνότητα). Οι επιπτώσεις στην υγεία εν γένει διαχωρίζονται ανάλογα με το αν η ακτινοβολία χαρακτηρίζεται ως ιοντίζουσα ή μη. Διεθνείς οργανισμοί σχετικά με τη δημόσια υγεία έχουν εκδώσει τα επιτρεπτά όρια ακτινοβολίας για κάθε συχνότητα ακτινοβολίας, τα οποία μάλιστα έχουν αυξηθεί ως περιθώριο αρκετές δεκάδες φορές. 

Η ακτινοβολία από ένα φωτοβολταϊκό δεν διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη συσκευή. Η συχνότητα της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας είναι εξαιρετικά μικρή και κατά συνέπεια το μήκος κύματος μεγάλο και εν γένει ακίνδυνο (υπενθυμίζεται ότι μικρά μήκη κύματος σε μέγεθος συγκρίσιμο με αυτό των ανθρώπινων κυττάρων είναι και τα πιο επικίνδυνα για την υγεία).

 Έχουν διενεργηθεί πολλές έρευνες και μετρήσεις σε φωτοβολταϊκά διαφόρων μεγεθών και τύπων. Πρόσφατη έρευνα του Δημοκρίτειο Πανεπιστημίου (Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems A. S. Safigianni and A. M. Tsimtsios) και μετρήσεις σε οικιακό φωτοβολταϊκό έδωσαν επίπεδα ακτινοβολίας πολλές φορές κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια.

 μετρησεις ακτινοβολιας 

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα από την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες. 

Παραπομπές 

[1] American Conference of Government Industrial Hygienist (ACGIH). 2001. as cited in NIEHS 2002.

[2] California Department of Health Services (CA DHS). 2000. Electric and Magnetic Fields, measurements and possible effect on human health — what we know and what we don’t know in 2000.

[3] 9Chang, GJ and Jennings, C. 1994. Magnetic field survey at PG&E photovoltaic sites. PG&E R&D Report 007.5-94-6.

[4] Electric and Magnetic Fields Due to the Operation of Roof Mounted Photovoltaic Systems

A. S. Safigianni and A. M. Tsimtsios Electrical and Computer Engineering Department Democritus University of Thrace, Xanthi, Greece

Περισσότερες πληροφορίες για Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία από Φ/Β

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.