Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Καλώδια για ΦΒ

Η επιλογή καλωδιώσεων στα φωτοβολταϊκά είναι ένα πολύ κρίσιμο μέρος της σχεδίασης. Ο τύπος και η διατομή του καλωδίου πέρα από τη μακροβιότητα και την απόδοση ενός συστήματος φωτοβολταϊκών επηρεάζει ουσιαστικά την ασφάλεια του κτιρίου και των χρηστών. Το χαρακτηριστικό δε των φωτοβολταϊκών πλαισίων να παράγουν ρεύμα αδιάκοπα όσο φωτίζονται τα καθιστά ιδιαιτέρως επικίνδυνα και δύσκολα στην κατάσβεση αν προκληθεί πυρκαγιά. Για τον λόγο αυτό ΔΕΝ πρέπει να προκληθεί πυρκαγιά!

Ο τύπος τον καλωδίων που επιλέγεται για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι ειδικός, με διπλή μόνωση, άκαυστα υλικά, αντιτρωκτικά, ανθεκτικά σε ακτίνες ηλίου, σε θερμοκρασίες πάνω από 120οC κλπ. Τα καλώδια που χρησιμοποιούνται στον κλάδο των συσσωρευτών (διασύνδεση με ρυθμιστή και αντιστροφέα), πρέπει παρομοίως να είναι άκαυστα, να μην προωθούν τη φλόγα και κατάλληλης διατομής.

Η επιλογή της διατομής γίνεται με τους γνωστούς τύπους:

  1. DC ρεύμα:       
  2. AC μονοφασικό:     
  3. AC τριφασικό:   

 

Όπου:

S:  ελάχιστη διατομή [σε mm2]

L: μήκος κλάδου [σε m]

I: μέγιστο ρεύμα κλάδου [σε A]

cosφ: συντελεστής ισχύος

ΔV: μέγιστη αποδεκτή πτώση τάσης [V]

σ: ειδική αγωγιμότητα υλικού [Ohm-1*m-1]

 

Προσέχοντας πάντα τη θερμοκρασία και το πλήθος των αγωγών και ελέγχοντας τη διατομή για ακραίες καταστάσεις σφαλμάτων.

Η επιλογή της επιτρεπόμενης πτώσης τάσης σε κάθε τμήμα ενός φωτοβολταϊκού είναι:

  • Κλάδος Φωτοβολταϊκών : ΔV=3%*Τάση string
  • Κλάδος ρυθμιστή-μπαταρίας: ΔV=1-2%*Τάση μπαταρίας
  • Κλάδος αντιστροφέα-μπαταρίας: ΔV=1%*Τάση μπαταρίας
  • Προς κατανάλωση DC:  ΔV=3%*Τάση μπαταρίας
  • Προς κατανάλωση AC:  ΔV=3%*Τάση μπαταρίας

Παράδειγμα: Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό με 3 πάνελ σε σειρά έχει τάση string περίπου στα 100V, η επιτρεπόμενη πτώση τάσης είναι 3Volts. Επιλέγεται μπαταρίας 24Volts οπότε οι επιτρεπόμενες πτώσεις τάσεις στον κλάδο του ρυθμιστή και του αντιστροφέα αντίστοιχα είναι 0,48V και 0,24V.

Περισσότερες πληροφορίες για Καλώδια για ΦΒ

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.