Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Φάσεις εγκατάστασης φωτοβολταικου σε στέγη ή ταράτσα

Μετά τη φάση αδειοδότησης και αφού ο ιδιοκτήτης έχει υπογράψει σύμβαση σύνδεσης και σύμβαση συμψηφισμού με τη ΔΕΗ, συμφωνείται σε συνεργασία με τον πελάτη η ημερομηνία έναρξης της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Η διάρκεια της κατασκευής κυμαίνεται από 2 έως 3 ημέρες ανάλογα με την ισχύ και την πολυπλοκότητα της κατασκευής.

Στη συνέχεια περιγράφονται με απλά λόγια οι φάσεις της κατασκευής ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη ή ταράτσα ώστε να είναι όσο πιο ενήμερος είναι δυνατό ο ενδιαφερόμενος για τις εργασίες που πρόκειται να γίνουν στο σπίτι του.

Τοποθέτηση Βάσεων Στήριξης

Η πρώτη φάση αποτελεί την τοποθέτηση των βάσεων στήριξης. Είναι η μόνη φάση που διαφοροποιείται η τοποθέτηση ενός φωτοβολταϊκού σε στέγη από ότι σε ταράτσα.

Στέγη

Αρχικά βρίσκονται οι θέσεις των δοκαριών και ανοίγεται η στέγη στα συγκεκριμένα σημεία. Στη συνέχεια τοποθετούνται τα ειδικά ανοξείδωτα αγκύρια και επανατοποθετούνται τα κεραμίδια χωρίς να μεταβληθεί καθόλου η στεγανότητα της σκεπής.
Πάνω στα αγκύρια συνδέονται οριζόντια προφίλ αλουμινίου, πάνω στα οποία θα τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται η ρύθμιση των αγκυρίων ώστε να «απορροφήσουν» τις ατέλειες της στέγης και τα οριζόντια προφίλ να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένα. Πολλές φορές για λόγους στατικότητας ή ύψους της κατασκευής δημιουργείται πλέγμα, τοποθετώντας και κάθετα προφίλ.

Βιοτεχνική - Βιομηχανική Στέγη

Παρομοίως σε βιομηχανική-βιοτεχνική στέγη, τοποθετούνται τα αγκύρια τα οποία με κατάλληλες ανοιξείδωτες συνδέσεις εδράζονται στους σιδερένιους δοκούς του σκελετού του κτιρίου.

Στη συνέχεια τοποθετούνται οι οριζόντιες μηκίδες αλουμινίου πάνω στις οποίες τοποθετούνται τα πλαίσια.

Ταράτσα

Στην ταράτσα η τοποθέτηση φωτοβολταικού συστήματος ξεκινάει με την χάραξη των σημείων που θα τοποθετηθούν οι βάσεις των φωτοβολταϊκών. Στη συνέχεια ανοίγονται οι οπές στα κατάλληλα σημεία, καθαρίζονται πολύ καλά, εγχέεται ειδική εποξειδική ρητίνη (Hilti) και τοποθετούνται ανοξείδωτες ντίζες με συγκεκριμένο τρόπο (βιδωτά) ώστε να μη δημιουργηθούν κενά ανάμεσα στο σπείρωμα της ντίζας και τη ρητίνη. Αφήνεται 8-10 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες θερμοκρασίας και στη συνέχεια στεγανοποιείται. Ακολουθεί η συναρμολόγηση των βάσεων και η τοποθέτηση των οριζοντίων προφίλ αλουμινίου.

Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Πλαισίων

Στη συνέχεια τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πάνω στα οριζόντια προφίλ αλουμινίου με χρήση ειδικών συγκρατητών.

Καλωδίωση – Ηλεκτρική εγκατάσταση – Αντιστροφέας

Τα πλαίσια συνδέονται κατά ομάδες σύμφωνα με τη μελέτη σκίασης, γειώνονται μεταξύ τους και με τις βάσεις στήριξης και με χρήση ειδικών καλωδίων για συνεχές ρεύμα και έκθεση σε εξωτερικές συνθήκες (μέσα σε σωλήνες βαρέως τύπου) εισάγονται στη θέση των πινάκων και του αντιστροφέα.

Εν συνεχεία εκτελείται η καλωδίωση των πινάκων συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος (όπου όλες οι γραμμές ασφαλίζονται από ρεύματα σφάλματος- βραχυκύκλωμα, ηλεκτροπληξία και προστατεύονται από κεραυνοπληξία).

Τέλος, γίνεται η σύνδεση με τον μετρητή της ΔΕΗ και αφού το σύστημα συνδεθεί γίνεται και η διασύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης.

             

Δείτε προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταικα πακέτα.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.