Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Φωτοβολταϊκά σε ταράτσες

Κερδίστε αξιοποιώντας το δώμα ή την ταράτσα του κτιρίου σας με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού συστήματος

Μια εξαιρετική επενδυτική και όχι μόνο ευκαιρία παρουσιάζεται για τα ελληνικά νοικοκυριά μέσω της επιδότησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει ένα φωτοβολταικο σε ταράτσα ή σε στέγη (ενώ παράλληλα το εισόδημα είναι αφορολόγητο και εγγυημένο για 25 έτη). Η απόδοση της επένδυσης για τοποθέτηση φωτοβολταικου σε ταράτσα (δώμα) ή στέγη (κεραμοσκεπή) ξεπερνάει το 10% του αρχικού κεφαλαίου χωρίς να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό όφελος. Κάθε περίπτωση (στέγη ή ταράτσα) όμως είναι διαφορετική και απαιτεί εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για τη βέλτιστη εκμετάλλευσή της.

Με το πρόγραμμα "φωτοβολταϊκά στη στέγη" μπορείτε να προσθέσετε μπαταρίες με μηδενικό κόστος.

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην ταράτσα σας. Εάν είστε ιδιοκτήτης κτιρίου με στέγη μπορείτε να μεταφερθείτε στην αντίστοιχη σελίδα που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγη.

Η μελέτη και η εγκατάσταση ενός φωτοβολταικού σε ταράτσα (δώμα) έχει ορισμένες ιδιαιτερότητες:

  • Το δύο κυριότερα εμπόδια που συναντάμε κατά την μελέτη χωροθέτησης των πλαισίων σε ένα φωτοβολταικο σε ταρατσα είναι το κλιμακοστάσιο (αν υπάρχει) και το στηθαίο. Και τα δύο ανάλογα με τη θέση και το ύψος τους δημιουργούν ανεπιθύμητες σκιάσεις.
  • Εμπόδιο που δημιουργεί σκίαση επίσης σε αντίθεση με τη στέγη είναι το ίδιο το φωτοβολταικό, καθώς η μπροστινή σειρά μπορεί να σκιάζει την πίσω της ορισμένες ώρες και εποχές του χρόνου (πχ το χειμώνα που ο ήλιος κινείται «χαμηλότερα»).
  • Παρόμοιο πρόβλημα δημιουργούν καμινάδες από καλοριφέρ ή τζάκια, κεραίες, ηλιακοί θερμοσίφωνες, λέβητες κ.α.
  • Σε αντίθεση με τη στέγη, τα φωτοβολταικα πλαίσια σε μια ταράτσα μπορούν να τοποθετηθούν όσο γίνεται σε βέλτιστο προσανατολισμό και κλίση. Το πλεονέκτημα αυτό της ταράτσας σε σύγκριση με τις στέγες ενέχει ένα κίνδυνο, τη μεγαλύτερη έκθεση σε ανεμοπιέσεις.
  • Επιπλέον, απαιτείται εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό με χρήση κατάλληλων υλικών για τη διατήρηση της στατικότητας και της στεγανότητας του δώματός σας.
  • Τέλος, πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά της πλάκας της ταράτσας ώστε να μη διαταραχθεί η στατικότητά της από την τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού.

Όσον αφορά τα τρία πρώτα χαρακτηριστικά μιας ταράτσας, όπως και στις στέγες, το πρόβλημα ανάγεται στην εκπόνηση μελέτης σκίασης από εξειδικευμένο επιστήμονα με χρήση ειδικών προγραμμάτων, με την οποία θα προσδιορίζεται το ποσοστό απωλειών που προκαλεί το εκάστοτε εμπόδιο και θα προτείνονται λύσεις για την αποφυγή του.

Πολύ συχνό φαινόμενο στις ελληνικές ταράτσες αποτελεί η τοποθέτηση της απόληξης του κλιμακοστασίου στη νότια πλευρά της ταράτσας με αποτέλεσμα να αποτελεί νότιο εμπόδιο για το φωτοβολταικό και να πρέπει να τηρηθεί απόσταση ίση με το διπλάσιο του ύψους του ώστε να περιοριστούν οι απώλειες σκίασης κάτω από 2%.

Φωτοβολταικά σε δωμαΌπως αναλυτικά εξηγείται στην ενότητα φωτοβολταϊκά με απλά λόγια, όταν ένα πλαίσιο σκιάζεται (ακόμη και μερικώς) παράγει πολύ μικρότερο ρεύμα και κατά συνέπεια μικρότερη ενέργεια. Το μικρότερο αυτό ρεύμα επιβάλλεται σε όλη την ομάδα φωτοβολταικών πλαισίων με τα οποία είναι συνδεδεμένο προκαλώντας μεγάλη συνολική μείωση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, επειδή αποτελεί ένα σημείο συμφόρησης (bottleneck) η επιπλέον ενέργεια των υπολοίπων φωτοβολταϊκών συσσωρεύεται στα άκρα του και καταναλώνεται σε μορφή θερμότητας μειώνοντας το χρόνο ζωής του συγκεκριμένου πλαισίου.

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι συναφές πρόβλημα προκαλείται από κάθε είδους εμπόδιο, καμινάδα, κεραία, θερμοσίφωνας, στηθαίο (είτε είναι κάγκελο είτε συμπαγής τοίχος), σύρματα ή σχοινιά για άπλωμα ρούχων ακόμη και από την μπροστινή σειρά φωτοβολταϊκών.

Για την αποφυγή των ανωτέρω προβλημάτων, ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος, εκπονείται κατάλληλη μελέτη η οποία υποδεικνύει ποια εμπόδια πρέπει εάν γίνεται να απομακρυνθούν (θερμοσίφωνας, κεραίες, σύρματα, μείωση ύψους καμινάδας κτλ.) και ποια εμπόδια θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με άλλους τρόπους.

Ο βασικότερος τρόπος αντιμετώπισης εμποδίων όπως κλιμακοστάσια, στηθαίο, καμινάδες, θερμοσίφωνες κτλ είναι η τήρηση αποστάσεων και η χρήση ψηλότερων βάσεων στήριξης. Κύριος στόχος είναι το φωτοβολταϊκό σύστημα να λειτουργεί χωρίς σκιάσεις από τις 9:00 το πρωί έως τις 15:00 το μεσημέρι και κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες οπότε και η παραγωγή είναι υψηλή. Σε περίπτωση που απαιτείται η συνύπαρξη με ορισμένα εμπόδια, μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα, επιλέγεται η ομαδοποίηση εκείνων των πλαισίων που σκιάζονται ταυτόχρονα και η εισαγωγή τους σε ξεχωριστή είσοδο του αντιστροφέα.

Σχετικά με την αποφυγή σκιάσεων από τη μπροστινή σειρά φωτοβολταϊκών στην πίσω με χρήση κατάλληλων προγραμμάτων ανάλογα με την κλίση των πλαισίων, το ύψος των βάσεων στήριξης και των προσανατολισμό υπολογίζεται η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, όπως παρουσιάζεται αναλυτικότερα και στη σελίδα φωτοβολταϊκά με απλά λόγια.

Όσον αφορά την ανεμοπίεση που δέχεται ένα φωτοβολταικό σε ταράτσα πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη γιατί όχι μόνο είναι περισσότερο εκτεθειμένο από μια στέγη αλλά έχει και τέτοια κλίση και επιφάνεια που προσομοιάζει με ένα φτερό αεροπλάνου. Κατά συνέπεια πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή και αφού γίνουν οι απαραίτητες μελέτες να αφήνονται τα κατάλληλα κενά ανάμεσα στα πλαίσια και τις σειρές ώστε να κυματοδηγείται και να εκτονώνεται ο άνεμος, αλλά κυρίως να στηρίζεται με τα κατάλληλα υλικά πάνω στην ταράτσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Ευρωκώδικων.

Η αντοχή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε ανέμους εξαρτάται από τον τρόπο πάκτωσης της βάσης στήριξης στην ταράτσα, από την αντοχή των βάσεων στήριξης και εν τέλει την αντοχή των ίδιων των πλαισίων. Εάν δεχθούμε ότι τα δύο τελευταία συνήθως είναι πιστοποιημένα υλικά για πολύ υψηλές ανεμοπιέσεις, όλα εξαρτώνται από τον τρόπο πάκτωσης των βάσεων στο δώμα.

Σύμφωνα με τους σχετικούς ευρωκώδικες στη χώρα μας μία δύναμη 120-150 κιλών ανά τετραγωνικό είναι αρκετή ώστε να μην τεθεί πρόβλημα ανεμοπίεσης στο φωτοβολταϊκό σας σύστημα. Η δύναμη αυτή μπορεί να εξασφαλιστεί με δύο τρόπους. Είτε με τοποθέτηση βαρών είτε με κατάλληλη αγκύρωση στην ταράτσα. Κάθε μέθοδος έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Με τη μέθοδο των βαρών υπάρχει το πλεονέκτημα ότι δεν γίνεται κάποια παρέμβαση στην πλάκα του δώματος αλλά αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα το επιπλέον βάρος το οποίο δύσκολα αντέχουν ταράτσες ορισμένης ηλικίας στη χώρα μας. Η δεύτερη μέθοδος υπερτερεί στο γεγονός ότι δεν προσθέτει επιπλέον φορτίο στο δώμα αλλά επεμβαίνει στη στεγανότητα της ταράτσας καθώς πρέπει να γίνουν οπές για τη στήριξη των βάσεων.

Το μειονέκτημα της δεύτερης μεθόδου έχει λυθεί με τη χρήση ειδικών εποξειδικών ρητινών σε συνδυασμό με μονωτικά υλικά, οι οποίες όχι μόνο επαναφέρουν την πλάκα από άποψη στατικής και στεγανότητας αλλά προσφέρουν αντοχή σε ριπές ανέμου ακόμη και 10 φορές μεγαλύτερες σε σύγκριση με την πρώτη μέθοδο.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται ο έλεγχος στατικότητας από ειδικό μηχανικό, κυρίως για τις μεγάλες σε ηλικία κατασκευές. Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι το βάρος που προσθέτει ένα φωτοβολταϊκό σε μια ταράτσα δεν ξεπερνά τα 20-30 κιλά ανά τετραγωνικό (φορτίο πολύ μικρό ακόμη και για πολύ ασθενείς κατασκευές).

Αν σας ενδιαφέρει η αυτονομία δείτε τιμές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά πακέτα:

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 2103217895.

Καλέστε μας στο 210 3217895 ώστε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν άλλοι 100 λόγοι για να μας επιλέξετε.