Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Απαλλαγή δημοτικών τελών για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Σύμφωνα με το Συνήγορο του Πολίτη παρατηρείται ανοµοιόµορφη αντιµετώπιση από τους Ο.Τ.Α. ίδιων περιπτώσεων, που οδηγεί σε άνιση µεταχείριση δηµιουργώντας σύγχυση, όσον αφορά στο θέμα της απαλλαγής από τα Δημοτικά Τέλη ακινήτων που δεν χρησιµοποιούνται και αποδεδειγµένα δεν ηλεκτροδοτούνται.

Η Ανεξάρτητη Αρχή ζητά ενιαία και ορθή εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/2005 που αναφέρει ρητά ότι ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου τους και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραµένουν κλειστά και σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου µαζί µε το σχετικό πρόστιµο, αναδροµικά από το χρόνο απαλλαγής.

Το πρόβλημα που δημιουργείται στην πράξη είναι ότι ιδιοκτήτες µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, λόγω έλλειψης ενηµέρωσης, προσκομίζουν στον αρµόδιο δήµο την υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από το εν λόγω άρθρο σε χρόνο πολύ µεταγενέστερο αυτού της πραγµατικής διακοπής ηλεκτροδότησης, θεωρώντας ότι η µη χρήση του ακινήτου αποδεικνύεται τόσο από την ίδια τη βεβαίωση διακοπής της ∆.Ε.Η., όσο και από τη δήλωση του ακινήτου τους ως κενού στη φορολογική τους δήλωση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις μάλιστα που η ΔΕΗ ειδοποιεί τον οικείο Δήμο με πολυετή καθυστέρηση για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, ή δεν ειδοποιεί καθόλου, παρότι έχει ρητή νομοθετική υποχρέωση γι΄αυτό,  με αποτέλεσμα με τα χρόνια να δημιουργούνται τεράστιες πλασματικές "οφειλές" προς τους Δήμους που οι πολίτες αδυνατούν να καταβάλουν.

Οι δήµοι οφείλουν να αποδέχονται τις µεταγενέστερες της διακοπής ηλεκτροδότησης υπεύθυνες δηλώσεις και να απαλλάσσουν το ακίνητο από τα δηµοτικά τέλη για την περίοδο κατά την οποία αποδεδειγµένα δεν ηλεκτροδοτείτο.

Σύµφωνα δε µε πρόσφατη δικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, από την ηµεροµηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου τεκµαίρεται η µη χρήση του από τον ιδιοκτήτη του και απαλλάσσεται αυτός από την υποχρέωση καταβολής δηµοτικών τελών καθαριότητας, ανεξάρτητα από το πότε θα υποβληθεί προς τον αρµόδιο δήµο το αίτηµα για την απαλλαγή του. 

Πηγή: Συνήγορος του Πολίτη

Δείτε προσφορές για αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα ηλεκτροδότησης.


Προηγούμενο άρθρο