Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Στατιστικά στοιχεία Net Metering 2017

Το net metering ή αυτοπαραγωγή είναι σύστημα συμψηφισμού παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας. Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα αφαιρείται από την κατανάλωση με αντίστοιχη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος. To virtual net metering (εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός) είναι επέκταση του net metering όπου η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού και η εγκατάσταση της κατανάλωσης (ή των καταναλώσεων) που συμψηφίζεται βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο.

Η διαδικασία για τη σύνδεση ενός συστήματος net metering περιλαμβάνει τα εξής στάδια :

  • Αίτηση σύνδεσης, ο φάκελος της οποίας ετοιμάζεται και υποβάλλεται στο ΔΕΔΔΗΕ από την εταιρία μας
  • Προσφορά σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ προς τον αυτοπαραγωγό που ακολουθείται από τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης
  • Σύναψη σύμβασης συμψηφισμού μεταξύ του προμηθευτή ενέργειας και του αυτοπαραγωγού
  • Ενεργοποίηση του συστήματος

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών από το Μάιο του 2015, οπότε κι τέθηκε σε ισχύ η εφαρμογή του προγράμματος net metering, έχουν υποβληθεί 1.584 αιτήσεις. Από αυτές 1.113 αφορούν στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, 454 στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και 17 αφορούν συστήματα virtual net metering. To 91% του συνόλου των αιτήσεων βρίσκεται στο στάδιο της προσφοράς σύνδεσης ή/και της σύμβασης σύνδεσης ενώ το 54% έχουν ενεργοποιηθεί. Η ισχύς των συστημάτων που έχουν συνδεθεί και λειτουργούν ανέρχεται στα 12,9 MWp και αντιστοιχεί στο 35% της συνολικής ισχύος των αιτήσεων (37 MWp)

Τα στοιχεία απεικονίζονται αναλυτικά στους δύο πίνακες που ακολουθούν.

στοιχεια net metering

στοιχεια net metering

Από την ημερομηνία υποβολής του φακέλου της αίτησης σύνδεσης του net metering μέχρι την προσφορά σύνδεσης από το ΔΕΔΔΗΕ απαιτούνται κατά μέσο όρο 28 ημέρες. Από την προσφορά σύνδεσης μέχρι τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και αυτοπαραγωγού απαιτούνται κατά μέσο όρο 39 ημέρες. Τέλος 103 ημέρες απαιτούνται κατά μέσο όρο από τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης μέχρι την ενεργοποίηση του συστήματος. Συνεπώς η διαδικασία ενεργοποίησης απαιτεί κατά μέσο όρο περίπου 5,5 μήνες.

ΠΑΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η MP-ENERGY ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ NET METERING ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΠΟΛΥ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.