Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Χρεώσεις ΔΕΗ ΥΚΩ, τί είναι?

Όλοι έχουμε προσέξει στους λογαριασμούς του ρεύματος τις υψηλές χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). Στις ΥΚΩ εντάσσονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

  • Παροχή ρεύματος σε χαμηλές τιμές για ευάλωτες κατηγορίες καταναλωτών, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, τρίτεκνοι με χαμηλό εισόδημα, μακροχρόνια άνεργοι κλπ, που εντάσσονται στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ). 
  • Παροχή ρεύματος σε πολύ χαμηλές τιμές στις πολύτεκνες οικογένειες. 
  • Παροχή ρεύματος για τους κατοίκους των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, σε ίδιες τιμές με αυτές των κατοίκων της ηπειρωτικής χώρας, παρά το γεγονός ότι το κόστος παραγωγής ρεύματος στα νησιά είναι κατά πολύ υψηλότερο. 

Οι χρεώσεις ΥΚΩ είναι πολύ υψηλές για τους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος της ηπειρωτικής Ελλάδας κυρίως λόγω της τρίτης ως κατά τα άνω υποκατηγορίας – πληρώνουν για την ηλεκτροδότηση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ οι δαπάνες της για τις ΥΚΩ την περίοδο 2012-2015 ανέρχονταν σε 3.229,7 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία τα 2.890,2 εκατομμύρια – ποσοστό 89,49% - αφορούσαν στο κόστος παραγωγής ενέργειας για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. 

Τα περισσότερα νησιά σήµερα στην Ελλάδα (κυρίως στο Αιγαίο) ηλεκτροδοτούνται από αυτόνοµα ηλεκτρικά συστήµατα µε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά κύριο λόγο από τοπικούς θερµικούς σταθµούς παραγωγής, οι οποίοι λειτουργούν µε καύσιµο πετρέλαιο, βαρύ (µαζούτ) ή και ελαφρύ (ντίζελ), και τους σταθµούς Α.Π.Ε. (αιολικούς και φωτοβολταϊκούς). Τα νησιά αυτά δεν έχουν διασυνδεθεί µέχρι σήµερα µε το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστηµα, λόγω κυρίως τεχνικών και τεχνολογικών δυσκολιών, που υφίσταντο µέχρι πρότινος, αλλά και λόγω οικονοµικών δυσκολιών, καθώς οι διασυνδέσεις είναι έργα µεγάλης έντασης κεφαλαίου. Στις αποµονωµένες νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας η χρήση συµβατικών καυσίµων και η ανάγκη συνεχούς ενίσχυσης του συµβατικού δυναµικού παραγωγής των νησιών αυτών λόγω της µεγάλης εποχιακής διακύµανσης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από την έντονη τουριστική δραστηριότητα, δηµιουργεί σηµαντικά περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι το κόστος ανά παραγόµενη kWh στα νησιά αυτά να λαµβάνει πολύ υψηλές τιµές.

Η σταδιακή απεξάρτηση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών από τους συμβατικούς σταθμούς με καύσιμο μαζούτ και diesel και η μεγαλύτερη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό τους μίγμα, με μεγαλύτερη αξιοποίηση του ηλιακού και αιολικού δυναμικού που διαθέτουν, θα επιφέρει, εκτός των άλλων, και μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ.

Στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες που υπερψηφίστηκε πρόσφατα εισάγονται ειδικές προβλέψεις και προνόµια για τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά και τα απομονωμένα νησιά. Μία Ενεργειακή Κοινότητα σε τοπικό επίπεδο, δήμου ή κοινότητας, θα είναι ένας συνεταιρισμός, με συμμετοχή ιδιωτών, φορέων, επιχειρήσεων, που θα παράγει το ρεύμα που καταναλώνει, στα πλαίσια της λογικής της διεσπαρμένης παραγωγής. Χρήσιμα εργαλεία προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) και ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering).

Για τις περιπτώσεις απομακρυσμένων από το δίκτυο, μη διασυνδεδεμένων, κατοικιών, επιχειρήσεων, γεωτρήσεων, θερμοκηπίων, κτηνοτροφικών-αγροτικών μονάδων υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτροδότησης μέσω αυτόνομου φωτοβολταϊκού.