Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αυτοπαραγωγή net metering και Μπαταρίες

Από το 2019 επιτρέπεται στην Ελλάδα το φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής net metering με μπαταρίες.

Στο net metering η παραγόμενη ενέργεια δεν ταυτοχρονίζεται απαραίτητα με την καταναλισκόμενη. Με την παραγωγή κατά τις ώρες ηλιοφάνειας το φωτοβολταϊκό σύστημα εξαλείφει τη μεσημεριανή ζήτηση ισχύος. Το δίκτυο χρησιμοποιείται ως έμμεσος αποθηκευτής ενέργειας. Αν δεν έχουμε κατανάλωση κατά τις ώρες ηλιοφάνειας, ώστε η ζήτηση να καλύπτεται απ’ ευθείας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, η παραγόμενη ενέργεια εγχέεται στο δίκτυο. Τη νύχτα για χρήση πλυντηρίου, μαγείρεμα, κλπ. η ενέργεια απορροφάται πίσω από το δίκτυο. Η βραδινή αιχμή της ζήτησης μπορεί να μειωθεί με την προσθήκη συστοιχίας μπαταριών, αξιοποιώντας έτσι κατά το βέλτιστο τρόπο την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια στη διάρκεια του 24ωρου. 

Λόγω της βέλτιστης χρήσης του δικτύου για τη διακίνηση της ενέργειας, το net metering με μπαταρίες οδηγεί σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος απ’ ότι το net metering χωρίς μπαταρίες.

Στο νομοσχέδιο για τις Ενεργειακές Κοινότητες που υπερψηφίστηκε στις 23 Ιανουαρίου 2018 (Ν.4513/2018 – ΦΕΚ 9Α/23/1/2018) αναφέρεται (άρθρο 23): «Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και συστημάτων αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από αυτοπαραγωγούς για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού . . . . . . . και με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού».

Εισάγεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης μονάδων αποθήκευσης ενέργειας σε συσσωρευτές (net metering με μπαταρίες) σε συστήματα αυτοπαραγωγής (net metering/virtual net metering). Αυτοπαραγωγός μπορεί να είναι ένας ιδιώτης, μία επιχείρηση ή μία Ενεργειακή Κοινότητα.

Κατά το σχήμα του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) ο αυτοπαραγωγός παράγει το ρεύμα που καταναλώνει και πληρώνει μόνο τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό (virtual net metering) ο συμψηφισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σταθμό του αυτοπαραγωγού γίνεται με την συνολική καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, από τις οποίες τουλάχιστον η μια είτε δεν βρίσκεται στον ίδιο ή όμορο χώρο με το σταθμό όπως στο net metering, είτε στην περίπτωση που βρίσκεται τροφοδοτείται από διαφορετική παροχή. Η τελική εκκαθάριση γίνεται κάθε τρία χρόνια. 

Για παράδειγμα, για έναν οικιακό καταναλωτή με φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 4kWp, ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 6.000 kWh, χωρητικότητα μπαταρίας 2,5 kWh και υποθέτοντας τη μεσοσταθμική ετήσια ενεργειακή απόδοση του net metering 1.400 kWh/kWp θα έχουμε:

Να σημειωθεί τέλος ότι η αυτοπαραγωγή (net metering) με μπαταρίες βοηθάει στην ευστάθεια του συστήματος καθότι τη στιγμή που αποσυνδέονται τα φωτοβολταϊκά από το δίκτυο λόγω έλλειψης ηλιοφάνειας δεν απαιτείται επιπρόσθετη εφεδρική ισχύς από τις συμβατικές μονάδες.

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά net metering με μπαταρίες.