Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Συνέχιση δικαστικού αγώνα για φωτοβολταϊκά στέγης

Η μονομερής μείωση των συμφωνημένων τιμών για τα φωτοβολταϊκά στέγης είναι γνωστή (ν 4254/2014). Οι εξελίξεις πλέον γράφονται στις δικαστικές αίθουσες και μετά τις πρώτες αποφάσεις (πρωτόδικες) ήρθε η ώρα για τις εφέσεις.

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή να μην χαθούν οι ημερομηνίες για τις εφέσεις αυτές.

Το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει την εκπροσώπηση του Πανελλήνιου Συλλόγου Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑ.ΣΥ.ΦΩ.Σ.) ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου για τη διαδικασία συνέχισης σε δεύτερο βαθμό των αγωγών που έχουν κατατεθεί στα πολιτικά Δικαστήρια με τις οποίες μέλη του Συλλόγου ζητούσαν αποζημίωση για τη ζημιά που υπέστησαν από την εφαρμογή του νόμου 4254/2014, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της τιμής του παραγόμενου από τα φωτοβολταϊκά στέγης ρεύματος. Με ανακοίνωσή του το δικηγορικό γραφείο ενημερώνει τα μέλη του Συλλόγου για τα περαιτέρω νομικά βήματα:

Α) τη συνέχιση σε δεύτερο βαθμό των αγωγών που έχουν κατατεθεί στα πολιτικά Δικαστήρια (Ειρηνοδικείο Αθηνών).

Β) την υποβολή σχετικής καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και, σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, την εξάντληση της ενδοδιοικητικής διαδικασίας και τη δικαστική προσβολή.

Για το λόγο αυτό, και ενόψει του προφανούς μεγάλου όγκου, το δικηγορικό γραφείο ζητά την άμεση ενημέρωση των μελών για την οριστικοποίηση του αριθμού και της ταυτότητας των συμμετεχόντων το αργότερο την 31η-12-2018.