Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Το μέλλον της Ενέργειας στην Ελλάδα - Εθνικοί στόχοι

Οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αφορούν στην επίτευξη συγκεκριμένων εθνικών επιδιώξεων αναφορικά με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μεγαλύτερη συμμετοχή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες) στην εγχώρια κατανάλωση ενέργειας και την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση ενέργειας, την ενίσχυση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, την προστασία των καταναλωτών και παράλληλα την ενδυνάμωση του ρόλου τους στο ενεργειακό σύστημα, τη διαμόρφωση και λειτουργία μιας ανταγωνιστικής εγχώριας αγοράς ενέργειας, την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας στον ενεργειακό τομέα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι για το 2030:

Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και περιβαλλοντικοί στόχοι

 • Οι εκπομπές στους τομείς εκτός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών να μειωθούν κατά τουλάχιστον 16% σε σχέση με το έτος 2005 και να μην ξεπεράσουν τους 54 μεγατόνους ισοδυνάμου CO2
 • Μειώσεις εκπομπών σε σχέση με το 2005 για τους τομείς εντός του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών, ώστε να επιτευχθεί μείωση κατά τουλάχιστον 43% σε σχέση με το έτος 2005 και να μην ξεπεράσουν τους 41 μεγατόνους ισοδυνάμου CO2
 • Επίτευξη ποσοτικών στόχων για τη μείωση των εθνικών εκπομπών συγκεκριμένων ατμοσφαιρικών ρύπων

Αύξηση συμμετοχής ΑΠΕ στην κατανάλωση ενέργειας

 • Το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας να ανέλθει τουλάχιστον στο 30%, που συνεπάγεται συμμετοχή κατά 57% στην παραγωγή ενέργειας από 29% που είναι σήμερα
 • Το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να ανέλθει τουλάχιστον στο 55%
 • Το μερίδιο των ΑΠΕ για τις ανάγκες θέρμανσης και ψύξης να ξεπεράσει το 30%
 • Το μερίδιο των ΑΠΕ στον τομέα των μεταφορών να ξεπεράσει το 14% σύμφωνα με τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού της ΕΕ

Επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας στην τελική κατανάλωση

 • Η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπεράσει τους 18,7 μεγατόνους ισοδυνάμου πετρελαίου το έτος 2030
 • Η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπεράσει τους 25 μεγατόνους ισοδυνάμου πετρελαίου το έτος 2030
 • Να επιτευχθούν τουλάχιστον 7-7.3 μεγατόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου σωρευτικής εξοικονόμησης ενέργειας κατά την περίοδο 2021- 2030
 • Να γίνει σε ετήσια βάση ενεργειακή ανακαίνιση του 3% του συνολικού εμβαδού της θερμικής ζώνης των κτιρίων της κεντρικής δημόσιας διοίκησης έως το έτος 2030

Νησιωτικότητα

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην έντονη νησιωτικότητα της Ελλάδας και τους σχετικούς στόχους για την ενεργειακή μετάβαση. Στόχος είναι μέχρι το τέλος της επόμενης δεκαετίας να έχει διασυνδεθεί το σύνολο σχεδόν των αυτόνομων συστημάτων των νησιών με το διασυνδεδεμένο σύστημα. Συνολικά για τις διασυνδέσεις θα απαιτηθούν επενδύσεις ύψους πάνω από 3 δις ευρώ οι οποίες θα καλυφθούν πρωτίστως από τα ευρωπαϊκά ταμεία και τις ιδιωτικές επενδύσεις και δευτερευόντως από τα τέλη χρήσης συστήματος, τους καταναλωτές, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση θα καρπώνονται άμεσα τα καθαρά οικονομικά οφέλη λόγω της μείωσης των χρεώσεων ΥΚΩ.

Για τα νησιά που προβλέπεται να παραμείνουν μη διασυνδεδεμένα, τουλάχιστον για αρκετό διάστημα, προωθείται επίσης μεγάλη μείωση της χρήσης του πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή με την εγκατάσταση σύγχρονων μονάδων ΑΠΕ σε συνδυασμό με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας σε μπαταρίες (αυτόνομα φωτοβολταϊκά).