Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Δεκτό το αίτημα από το ΣτΕ για εκδίκαση αγωγής για τις μειωμένες ταρίφες σε οικιακά φωτοβολταϊκά

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα εισαχθεί προς εκδίκαση η εκκρεμής αγωγή 100 ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολταϊκών, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά του Υπουργού Οικονομικών για τη μείωση της ταρίφας στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Η αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ έκανε δεκτό το σχετικό αίτημα με δύο αποφάσεις βασιζόμενη στο άρθρο 1 του Ν. 3900/2010. Πιο συγκεκριμένα:

  • ΠΡΑΞΗ 6/2019

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010, β) την από 20.10.2018 αίτηση (ΠΑ28/24.10.2018), με την οποία οι Ελένη Παπαφωτοπούλου και λοιποί, συνολικά πενήντα αιτούντες, ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ζητούν, κατ' επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την  εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό κατάθεσης ΑΓ 2411/16.3.2018 αγωγής τους κατά του  Ελληνικού Δημοσίου, της ΛΑΓΗΕ ΑΕ, της ΔΕΗ ΑΕ και της Ρ.Α.Ε. Με την αγωγή τους αυτή, οι ήδη αιτούντες   προβάλλουν ότι όλοι τους είχαν υπογράψει με τη ΔΕΗ ΑΕ «Σύμβαση συμψηφισμού» για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω δε της εφαρμογής μειωμένων τιμών αναφοράς στις εκκρεμείς συμβάσεις τους, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή, που επήλθε με τις διατάξεις   των περ.  1 και 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,  υπέστησαν ζημία.

 

  • ΠΡΑΞΗ 7/2019

Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010, β) την από 24.10.2018 αίτηση (ΠΑ29/26.10.2018), με την οποία οι Παρασκευή Βανδώρου και λοιποί, συνολικά πενήντα αιτούντες, ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ζητούν, κατ' επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, την  εισαγωγή προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας της εκκρεμούς ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό  εισαγωγής ΑΓ7011/17.7.2018 αγωγής τους κατά του Υπουργού Οικονομικών.   Με την αγωγή τους αυτή, η οποία έχει ως βάση τις διατάξεις των άρθρων 105 και 106 ΕισΝΑΚ, οι ήδη αιτούντες προβάλλουν ότι όλοι τους είχαν υπογράψει με τη ΔΕΗ ΑΕ «Σύμβαση συμψηφισμού» για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις, λόγω δε της εφαρμογής μειωμένων τιμών αναφοράς στις εκκρεμείς συμβάσεις τους, σύμφωνα με την αναπροσαρμογή, που επήλθε με τις διατάξεις   των περ.  1 και 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1. της παραγράφου ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014,  υπέστησαν ζημία.

 

Βάσει αυτών συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του N. 3900/2010 και το αίτημα για εκδίκαση της αγωγής των ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολταϊκών για τη ζημιά που υπέστησαν από τη μείωση της ταρίφας στο ΣτΕ γίνεται αποδεκτό.