Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Αύξηση στην παγκόσμια ζήτηση ενέργειας και λύσεις μέσω ΑΠΕ και εξοικονόμησης...

Η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας θα συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης ανάπτυξης στις φτωχότερες χώρες του κόσμου. Είναι χαρακτηριστικό το πώς αυξήθηκε η παγκόσμια ζήτηση ενέργειας από το 2011 μέχρι το 2017 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Ενέργειας (IEA):

παγκόσμια ζήτηση ενέργειας 

Η αύξηση της ζήτησης είναι αναγκαία για την αύξηση της ευημερίας αλλά αποτελεί εμπόδιο για τους στόχους του Παρισιού για το κλίμα. Η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ειδικά της φωτοβολταϊκής και της αιολικής ενέργειας σε συνδυασμό με την αποθήκευση ενέργειας σε μπαταρίες αναμένεται να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας.

Το άλλο σημαντικό κομμάτι που μπορεί να αντισταθμίσει την αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας είναι επεμβάσεις ενεργειακής βελτίωσης, εξοικονόμησης ενέργειας και αύξησης της ενεργειακής απόδοσης. Είναι χαρακτηριστικό το πώς αυξήθηκε το παγκόσμιο ΑΕΠ (GDP) σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της IEA μέχρι το 2017. Η αύξηση αυτή επιτεύχθηκε με 12% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας με τη βοήθεια δράσεων ενεργειακής βελτίωσης σε σχέση με το εάν δεν υπήρχαν αυτές οι επεμβάσεις ενεργειακής αποδοτικότητας:

ενεργειακή χρήση με και χωρίς εξοικονόμηση

Στο Σενάριο Ενεργειακής Αποδοτικότητας (EWS) η ΙΕΑ αποτυπώνει τις προβλέψεις της για την αποτελεσματικότερη χρήση της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας και τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια μέχρι το 2040 σε συνδυασμό με την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ:

πρόβλεψη εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια 

·         Εξοικονόμηση ενέργειας στη θέρμανση χώρων – αφορά πάνω από το ένα τέταρτο της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας στο EWS.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα θα μπορούσε να βελτιωθεί μέχρι 43% από σήμερα έως το 2040 σε σύγκριση με 38% βελτίωση μεταξύ 2000-2017. Βασικά μέτρα περιλαμβάνουν τον πιο αποδοτικό εξοπλισμό θέρμανσης (π.χ. αυξημένη ανάπτυξη αντλιών θερμότητας) και επεμβάσεις στο κέλυφος των κτιρίων με βελτιωμένη μόνωση. 

·         Εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή ζεστού νερού – αφορά πάνω από το 20% της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας στο EWS.

Η ενεργειακή απόδοση θα μπορούσε να βελτιωθεί μέχρι 43% από σήμερα έως το 2040 σε σύγκριση με 25% βελτίωση μεταξύ 2000-2017. Βασικά μέτρα περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του εξοπλισμού θέρμανσης νερού (π.χ. αυξημένη ανάπτυξη αντλιών θερμότητας). 

·         Εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό χώρων – αφορά πάνω από το ένα τέταρτο της δυνητικής εξοικονόμησης ενέργειας για τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες στο EWS και το 12% του παγκόσμιου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας.

Βασικά μέτρα περιλαμβάνουν κλιματιστικά και ελέγχους υψηλής απόδοσης και βελτιωμένη μόνωση κτιρίων και επεμβάσεις στο κέλυφος και τα παράθυρα για τη μείωση της ζήτησης για ψύξη. Η μέση απόδοση του κλιματιστικού θα μπορούσε να διπλασιαστεί κάτι που είναι δυνατό με την τρέχουσα τεχνολογία. 

·         Επεμβάσεις για αποδοτική χρήση ενέργειας για μαγείρεμα, χρήση αποδοτικών τεχνολογιών φωτισμού και ηλεκτρικών συσκευών αυξημένης ενεργειακής κλάσης.

Φυσικά η χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων και γενικά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας θα βοηθήσει πολύ ένα μέσο νοικοκυριό στην εξοικονόμηση ενέργειας και κατ επέκταση τον πλανήτη μας. Στην Ελλάδα η πλέον βιώσιμη, ενεργειακά και επενδυτικά αποδοτική λύση είναι ο συμψηφισμός ενέργειας με φωτοβολταϊκά (net metering).

Για οποιαδήποτε πιθανή απορία σχετικά με φωτοβολταϊκά καλέστε στο 2103217895.

Δείτε προσφορές για φωτοβολταϊκά συμψηφισμού net metering: