Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Το 35% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα μπορεί να καλυφθεί ανταγωνιστικά με φωτοβολταϊκά σε κτίρια...

Νέα μελέτη που δημοσιεύεται στον επιστημονικό ιστότοπο ScienceDirect υπολογίζει για πρώτη φορά με τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο τρόπο την ετήσια ενέργεια που μπορεί να παραχθεί ανταγωνιστικά σε σχέση με τις συμβατικές πηγές εάν σε όλα τα κτίρια της  Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάνελ ( φωτοβολταϊκά σε στέγες και ταράτσες κτιρίων, net metering).

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν:

·      στατιστικά δεδομένα των ενεργειακών καταναλώσεων από επίσημες πηγές της ΕΕ

·      γεωχωρικά δεδομένα υψηλής ανάλυσης από δορυφόρους

·     στοιχεία βάσεων δεδομένων ηλιακού δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη κλίσεις, προσανατολισμούς, σκιάσεις και απώλειες παραγωγής και φωτοβολταϊκής μετατροπής

·   οικονομικούς δείκτες βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας των φωτοβολταϊκών έργων, LCOE (Levelized Cost Of Electricity), WACC (Weighted Average Cost of Capital), αρχικό κόστος επένδυσης, ετήσιες χρηματοροές και τιμές λιανικής πώλησης ρεύματος σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Το 2017 η συμβολή των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην ηλεκτρική ζήτηση της ΕΕ ανήλθε σε 114 τεραβατώρες ενέργειας από εγκατεστημένη ισχύ 107 γιγαβάτ. Ο στόχος που έχει θέσει η ΕΕ για συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας στο 32% μέχρι το 2030 μεταφράζεται σε συμβολή της ηλιακής ενέργειας κατά 440 τεραβατώρες ανά έτος. Αυτό συνεπάγεται περιθώρια για δεκάδες εκατομμύρια νέα φωτοβολταϊκά σε στέγες και ταράτσες κτιρίων, μεγέθους από μερικά κιλοβάτ ( net metering, feed-in-tariff) σε κατοικίες μέχρι δεκάδες και εκατοντάδες κιλοβάτ σε δημόσια κτίρια/πολυκατοικίες/εμπορικούς/βιομηχανικούς καταναλωτές-αυτοπαραγωγούς (Ενεργειακές Κοινότητες).

Η μελέτη δείχνει ότι με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε όλες τις στέγες και ταράτσες των κτιρίων της ΕΕ, η ετήσια παραγωγή ενέργειας μπορεί να ανέλθει σε 680 τεραβατώρες καλύπτοντας το 24,4% της ηλεκτρικής κατανάλωσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές λιανικής πώλησης ρεύματος, στην Ελλάδα το 35% της ηλεκτρικής κατανάλωσης μπορεί να καλυφθεί ανταγωνιστικά από παραγωγή ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε κάθε στέγη…  

φωτοβολταικα Ευρώπη

Εξίσου ανταγωνιστική είναι η φωτοβολταϊκή ηλεκτροπαραγωγή σε Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία, Πορτογαλία, ενώ είναι ενδιαφέρουσα η σύγκριση μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Οι δύο χώρες έχουν περίπου ίδιο υψηλό ηλιακό δυναμικό, εξίσου υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης (WACC), όμως οι χαμηλές τιμές λιανικής πώλησης ρεύματος στη Βουλγαρία καθιστούν το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά πάνελ λιγότερο ανταγωνιστικό σε σχέση με την Ελλάδα.