Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Από σήμερα αιτήσεις για αυτοπαραγωγή με μπαταρίες

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, ο ΔΕΔΔΗΕ από σήμερα 17/9/2019 ξεκινά να δέχεται αιτήσεις για φωτοβολταϊκά συστήματα αυτοπαραγωγής Net Metering με μπαταρίες.

Με την εφαρμογή του Net Metering με μπαταρίες ο αυτοπαραγωγός θα μπορεί να αυξάνει τον ταυτοχρονισμό της καταναλισκόμενης ενέργειας με την παραγόμενη από το φωτοβολταϊκό σύστημα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της απορροφώμενης ενέργειας από το Δίκτυο οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη μείωση των Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων (εκτός από τις ΥΚΩ) σε σχέση με την απλή εφαρμογή του Net Metering. Πώς γίνεται αυτό?

  • Η περίσσεια της παραγόμενης ενέργειας κατά το μεσημέρι αποθηκεύεται στις μπαταρίες και αποδίδεται στα φορτία του αυτοπαραγωγού κατά τη νύχτα, τις ώρες που ο αυτοπαραγωγός θα έπρεπε να απορροφήσει ενέργεια από το Δίκτυο αφού το φωτοβολταϊκό σύστημα δεν παράγει
  • Αν κατά την ημέρα ζητείται από τις καταναλώσεις του αυτοπαραγωγού περισσότερη ενέργεια από αυτή που μπορεί να παράγει το φωτοβολταϊκό σύστημα, η ενέργεια αυτή απορροφάται από τις μπαταρίες και όχι από το Δίκτυο.

Προϋποθέσεις

  • Η ισχύς του αντιστροφέα των μπαταριών (σε ΚVA) δεν πρέπει να υπερβαίνει την ισχύ του φωτοβολταϊκού συστήματος (κιλοβάτ)
  • Η ισχύς του αντιστροφέα των μπαταριών πρέπει να είναι τέτοια ώστε το μέγιστο ρεύμα που μπορεί να προκύψει κατά τη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος και του συστήματος αποθήκευσης των μπαταριών να μην υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα φόρτισης της Παροχής
  • Το ανώτατο όριο ισχύος του αντιστροφέα των μπαταριών είναι τα 30kVA
  • Επισημαίνεται ότι δεν τίθεται περιορισμός στη χωρητικότητα των μπαταριών.

Παράδειγμα

  • Σε τριφασική Παροχή με Συμφωνημένη Ισχύ 35 kVA εγκαθίσταται Net Metering 19,9 kWp που αφαιρεί ετησίως ως 33.000 κιλοβατώρες από το λογαριασμό του ρεύματος – εκμηδένιση του ανταγωνιστικού σκέλους του λογαριασμού και μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων
  • Σύμφωνα με τις παραπάνω προδιαγραφές που θέτει ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να εγκατασταθεί τριφασικός αντιστροφέας μπαταριών 15kVA – επιπρόσθετη μείωση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Τονίζεται ότι επιτρέπεται να προστεθεί σύστημα αποθήκευσης με μπαταρίες σε υφιστάμενο φωτοβολταϊκό σύστημα Net Metering.

Για περισσότερες λεπτομέρειες καλέστε μας στο 2103217895.


Προηγούμενο άρθρο