Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Κίνητρο από Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για ΤΟΕΒ με χρέη για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σχεδιάζει να δώσει κίνητρο σε Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) με χρέη προς τη ΔΕΗ για σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) με ειδική ρύθμιση που θα αφορά στο συμψηφισμό παραγόμενης-καταναλισκόμενης ενέργειας κατά το σχήμα του φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής Net Metering.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) έχουν στα χέρια τους το εργαλείο του φωτοβολταϊκού συστήματος ενεργειακού συμψηφισμού Νet Metering ώστε να παράξουν την ενέργεια που καταναλώνουν μειώνοντας έτσι το κόστος των λογαριασμών του ρεύματός τους. Με την εφαρμογή του Net Metering κατά την τελική εκκαθάριση που γίνεται κάθε 3 χρόνια ο αυτοπαραγωγός (κατοικία, επιχείρηση ή ΕΚΟΙΝ) δεν αποζημιώνεται για τυχόν πλεόνασμα παραγωγής. Οι περίσσειες κιλοβατώρες μετά τον συμψηφισμό με την κατανάλωση «χαρίζονται» στο Δίκτυο.

Το Υπουργείο σχεδιάζει να προβεί σε στοχευμένη αναπροσαρμογή του υπολογισμού της τελικής εκκαθάρισης για τους ΤΟΕΒ που θα συστήσουν ΕΚΟΙΝ, ώστε η περίσσεια της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το φωτοβολταϊκό Net Metering μετά την τριετία να μη χάνεται αλλά να προσμετράται για αντίστοιχη αποπληρωμή οφειλών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ τα χρέη ΤΟΕΒ ανέρχονται σε 40 εκατομμύρια ευρώ και σε 50 εκατομμύρια ευρώ αυτά των μεμονωμένων αγροτών. Το Υπουργείο εκτιμά ότι το σχέδιο θα δώσει μία επιπλέον ώθηση στους ΤΟΕΒ να συστήσουν ΕΚΟΙΝ, ώστε εκτός της μείωσης του ενεργειακού τους κόστους με την αφαίρεση κιλοβατώρων στον ηλεκτρικό λογαριασμό από τη παραγωγή του φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering, να έχουν ταυτόχρονα τη δυνατότητα για σταδιακή εξόφληση των συσσωρευμένων ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς τη ΔΕΗ.