Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Εξετάζεται σενάριο αποζημίωσης για την περίσσεια ενέργειας στο Net Metering

Το Υπουργείο ενέργειας εξετάζει την δυνατότητα αποζημίωσης για την περίσσεια ενέργεια για αυτοπαραγωγούς με φωτοβολταϊκά. Ένα μέτρο που θα κάνει πιο ελκυστική την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού αυτοπαραγωγής Net Metering . Η νέα πολιτική που προτίθεται να εφαρμόσει το Υπουργείο προέρχεται από την εμπειρία της επιτυχημένης εφαρμογής του Net Metering στην Ευρώπη.

Οι αυτοπαραγωγοί στην Ευρώπη (prosumers, producers και consumers), παραγωγοί και καταναλωτές ταυτόχρονα που παράγουν τοπικά το ρεύμα που χρειάζονται κατά το σχήμα του Net Metering είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επιχειρήσεις, έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης προς την «καθαρή» ενέργεια και τον εξηλεκτρισμό του ενεργειακού τομέα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο αποκεντρωμένης παραγωγής που ταυτόχρονα συντελεί στην καλύτερη χρήση του δικτύου, στην ευστάθεια του δικτύου, λιγότερες απώλειες για το δίκτυο και λιγότερες επενδύσεις για συντήρηση και επέκταση.

Πιο συγκεκριμένα υπάρχει η ιδέα:

  • να γίνεται στιγμιαία ο συμψηφισμός της ενέργειας που παράγει το φωτοβολταϊκό με την ενέργεια που καταναλώνει ο χρήστης και όχι ανά τριετία, όπως ισχύει τώρα, εφαρμογή που εκτιμάται ότι θα κάνει πιο αποδοτικό τον ενεργειακό συμψηφισμό και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος
  • να υπάρχει δυνατότητα πώλησης της περίσσειας της παραγωγής σε μία τιμή κοντά στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) που είναι η τιμή που εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο αλλά και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από το Δίκτυο.

Ταυτόχρονα με τα νέα τιμολόγια της ΔΕΗ το Net Metering όχι μόνο απορροφά τις αυξήσεις στην τιμή της κιλοβατώρας αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις αυξάνει την τιμή συμψηφισμού (ευρώ ετήσιας εξοικονόμησης/ετήσια παραγωγή). Επιπρόσθετα με τη θεσμοθέτηση του Νet Metering με μπαταρίες ο αυτοπαραγωγός χρησιμοποιεί βέλτιστα την παραγωγή του φωτοβολταϊκού, μειώνοντας τη χρήση του δικτύου και την απορροφώμενη ενέργεια από το δίκτυο, συνεπώς και τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Έτσι μπορεί να αποθηκεύει στις μπαταρίες την περίσσεια ενέργειας από το φωτοβολταϊκό και να την αυτοκαταναλώνει όταν το φωτοβολταϊκό δεν παράγει ή να την εγχέει στο δίκτυο σε ώρες όπου υπάρχει έλλειψη ρεύματος οπότε η ΟΤΣ είναι αυξημένη και ο αυτοπαραγωγός πληρώνεται περισσότερο για την παροχέτευση στο δίκτυο σύμφωνα με την παραπάνω σκέψη του Υπουργείου.

Το σύνολο των παραπάνω δείχνει τις δυνατότητες επέκτασης που έχει το σχήμα του Net Metering και εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση για αύξηση των εγκαταστάσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων αυτοπαραγωγής.