Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Πράσινες επιχειρήσεις με φωτοβολταϊκά Net Metering - ISO 50001 και 14001

Στα πλαίσια της αναζήτησης της συνεχούς ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητάς τους στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι εταιρίες προσέχουν λεπτομέρειες που θα διατηρήσουν υψηλά τη φήμη τους, εκτός από την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν. Στην εποχή όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται ολοένα και πιο αισθητές, οι καταναλωτές είναι ενημερωμένοι για όλες τις πτυχές της παραγωγικής διαδικασίας των επιχειρήσεων και προσελκύονται από αυτές που δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο που διαχειρίζονται την ενέργεια που καταναλώνουν και στο αποτύπωμα της λειτουργίας τους στο περιβάλλον. Χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρήσεων προς την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της εξωστρέφειάς τους αποτελεί το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net Metering.

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά πακέτα net metering:

Με το φωτοβολταϊκό σύστημα αυτοπαραγωγής Net Metering, οι κιλοβατώρες που καταναλώνει μία επιχείρηση παράγονται από το φωτοβολταϊκό σύστημα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τον ενεργειακό συμψηφισμό στο λογαριασμό του ρεύματος και την αφαίρεση κατανάλωσης ενέργειας και αντίστοιχου κόστους στο λογαριασμό του ρεύματος. Σε συνδυασμό με την ορθή χρήση του συστήματος ώστε η κατανάλωση να συμπίπτει περισσότερο με τη στιγμή της παραγωγής και να ελαχιστοποιείται η απορροφώμενη ενέργεια από το δίκτυο, μειώνεται σε ετήσια βάση το πάγιο λειτουργικό κόστος του ρεύματος στο 50% για 25 χρόνια. Η επένδυση έχει απόδοση 15-20%, ενώ όσο υψηλότερη είναι η ετήσια κατανάλωση τόσο ταχύτερα γίνεται η απόσβεση. Επιπρόσθετα, το Net Metering παρέχει σιγουριά καθώς αναιρεί τις συνέπειες πιθανών μελλοντικών αυξήσεων στην τιμή της κιλοβατώρας. 

Εκτός από το ασφαλές οικονομικό όφελος από το συνυπολογισμό των κιλοβατωρών παραγωγής-κατανάλωσης, με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής Net Metering, οι επιχειρήσεις διευκολύνονται στο να λάβουν τις πιστοποιήσεις ISO 14001 και ISO 50001. Τα «πράσινα» πρότυπα που έχουν εκπονηθεί από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO):

  • Αυξάνουν το πλεονέκτημα της επιχείρησης, έναντι των ανταγωνιστών της που αδιαφορούν για τη διαχείριση της ενέργειάς τους, προσελκύοντας τους περιβαλλοντικά ευαίσθητους καταναλωτές
  • Χρησιμεύουν ως μέσα προώθησης και marketing και βελτιώνουν τη δημόσια εικόνα της επιχείρησης
  • Συντελούν στη διείσδυση στην παγκόσμια αγορά και την αύξηση των εξαγωγών
  • Εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την ισχύουσα και μελλοντική νομοθεσία ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα επιβολής προστίμων
  • Ενισχύουν την περιβαλλοντική συνείδηση των εργαζομένων της επιχείρησης που εκπαιδεύονται στη βελτιστοποίηση της χρήσης των ενεργειακών πόρων της.