Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Επίδότηση για Net Metering στη Δυτική Ελλάδα

Με τη Δράση «Ενίσχυση των “πράσινων επιχειρήσεων & ανακύκλωσης” στη Δυτική Ελλάδα» που εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014–2020 παρέχεται ένα ευέλικτο εργαλείο στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, προκειμένου αυτές να κάνουν παρεμβάσεις στην παραγωγική τους διαδικασία με σκοπό την μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας τους.

  • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να κυμαίνεται από 25.000 έως 300.000 ευρώ
  • Η Δράση προβλέπει επιδότηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής Net Metering που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού του έργου και έχει ανώτατο όριο το ποσό των 50.000 ευρώ (καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ).

Δείτε τιμές για φωτοβολταϊκά πακέτα net metering:

Για παράδειγμα στα πλαίσια ενός επενδυτικού σχεδίου ύψους 300.000 ευρώ μία επιχείρηση στην Πάτρα με ετήσια κατανάλωση 90.000 Κιλοβατώρες εγκαθιστά φωτοβολταϊκό σύστημα ενεργειακού συμψηφισμού Net Metering :

  • με ισχύ 60 Κιλοβάτ
  • ετήσια παραγωγή 90.000 Κιλοβατώρες
  • κόστος 50.000 ευρώ
  • Συμφωνημένη Ισχύ με το Δίκτυο 135kVA

και μειώνει το λογαριασμό του ρεύματος ετησίως κατά 50% για 25 χρόνια.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς:

-        επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος

-        επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

-        παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών

-        παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

-        παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων

-        παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

-        παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων

-        παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

-        παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών

-        ποτοποιία

-        παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

-        κατασκευή ειδών ένδυσης

-        βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

-        βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό εκτός από έπιπλα

-        κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

-        χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

-        εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

-        παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

-        παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

-        παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

-        κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

-        παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

-        παραγωγή βασικών μετάλλων

-        κατασκευή μεταλλικών προϊόντων με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

-        κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

-        κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

-        κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

-        κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

-        κατασκευή επίπλων

-        επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

-        υπηρεσίες παροχής πάγου

-        υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού

-        υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη

-        υπηρεσίες προετοιμασίας (συσκευασία, συντήρηση κλπ) προς αποθήκευση αγροτικών προϊόντων

-        υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ

-        υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)

-        υπηρεσίες πίστας "καρτ"

-        υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ

-        υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

-        επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

-        ανάκτηση υλικών.