Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Κυκλάδες Αντίπαρος

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στις Κυκλάδες (Αντίπαρο) τροφοδοτείται από 3 συστοιχίες 12 πλαισίων Aleo S.19 290W τα οποία φορτίζουν μέσω 3 Victron Bluesolar MPPT 24 μπαταρίες Sunlight 2V Opzs 2500Ah. Συνεπικουρικά υπάρχουν 2 ανεμογεννήτριες Whisper 1000Watts. To φορτίο τροφοδοτείται από 3 Victron Quattro 10kW.

Επίσης τοποθετήθηκε εξωτερική και εσωτερική αντικεραυνική προστασία σε όλο το κτίριο. Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκε αλεξικέραυνο Tesla-S2 με ακτίνα προστασίας 100μ και αντιυπερτασικός εξοπλισμός OBO σε όλους τους πίνακες για ασθενή και ισχυρά ρεύματα.

Τύπος Πλαισίων: 36 x Aleo 290W Poly
Τύπος Αντιστροφέα: 3 x Victron Quattro 10kW@48V
Ελεγκτής Φόρτισης 3 x Victron BlueSolar 85A MPPT
Μπαταρίες 24 x Sunlight OpZs 2V-2500Ah
Ανεμογεννήτριες 2 x Whisper 1000W@48V
Display Victron Color Control
Αντικεραυνική Προστασία Αλεξικέραυνο Tesla Rp100μ + Αντικεραυνικά ΟΒΟ
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 7
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 8
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 9
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 10
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 11
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 12
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 18
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 20
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 22
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 24
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος 26