Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Κυκλάδες Αντίπαρος

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Αντίπαρος

Το αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα στις Κυκλάδες (Αντίπαρο) τροφοδοτείται από 3 συστοιχίες 12 πλαισίων Aleo S.19 290W τα οποία φορτίζουν μέσω 3 Victron Bluesolar MPPT 24 μπαταρίες Sunlight 2V Opzs 2500Ah. Συνεπικουρικά υπάρχουν 2 ανεμογεννήτριες Whisper 1000Watts. To φορτίο τροφοδοτείται από 3 Victron Quattro 10kW.

Επίσης τοποθετήθηκε εξωτερική και εσωτερική αντικεραυνική προστασία σε όλο το κτίριο. Αναλυτικότερα, εγκαταστάθηκε αλεξικέραυνο Tesla-S2 με ακτίνα προστασίας 100μ και αντιυπερτασικός εξοπλισμός OBO σε όλους τους πίνακες για ασθενή και ισχυρά ρεύματα.

Τύπος Πλαισίων: 36 x Aleo 290W Poly
Τύπος Αντιστροφέα: 3 x Victron Quattro 10kW@48V
Ελεγκτής Φόρτισης 3 x Victron BlueSolar 85A MPPT
Μπαταρίες 24 x Sunlight OpZs 2V-2500Ah
Ανεμογεννήτριες 2 x Whisper 1000W@48V
Display Victron Color Control
Αντικεραυνική Προστασία Αλεξικέραυνο Tesla Rp100μ + Αντικεραυνικά ΟΒΟ
Εικόνες απο το έργο
Εικόνες κατα την εγκατάσταση