Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Γέρακας

Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας

Φωτοβολταϊκό αυτοπαραγωγής ενεργειακού συμψηφισμού με net metering στον Γέρακα Αττικής ισχύος 15kWp.

Το σύστημα αποτελείται από 56 πάνελ 265Wp SolarWorld με αντιστροφέα SolarEdge λόγω πολλαπλών σκιάσεων και διαφορετικών προσανατολισμών.

Αναμένεται να συμψηφίζονται τουλάζιστον 22.000kWh ετησίως με την απόσβεση κεφαλαίου να εκτιμάται κάτω από 6 χρόνια.

Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 3
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 4
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 10
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 12
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 14
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 16
Εικόνα Net Metering Φωτοβολταικο Γερακας 18