Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ρόγγια Τρικάλων 1

9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων

Τύπος Πλαισίων: 42 POLY 235 Wp
Τύπος Αντιστροφέα: SOLAR EDGE SE10k
Ετήσια Παραγωγή: 13.500 KWh
Μείωση CO2: 13.000 κιλά
Ετήσια έσοδα: 7.000 €

To σύστημα τοποθετήθηκε επί κεραμοσκεπής στα Ρόγγια Τρικάλων και έχει ως ιδιαιτερότητα τους πολλαπλούς προσανατολισμούς της στέγης. Για αυτό το λόγο και χρησιμοποιήθηκε solaredge αντιστροφέας.

Εικόνες απο το έργο
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 9
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 10
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 11
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 12
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 13
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 14
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 15
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 16
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 20
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 22
Εικόνα 9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων 24