Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ρόγγια Τρικάλων 1

9,84 KWp στα Ρόγγια Τρικάλων

Τύπος Πλαισίων: 42 POLY 235 Wp
Τύπος Αντιστροφέα: SOLAR EDGE SE10k
Ετήσια Παραγωγή: 13.500 KWh
Μείωση CO2: 13.000 κιλά
Ετήσια έσοδα: 7.000 €

To σύστημα τοποθετήθηκε επί κεραμοσκεπής στα Ρόγγια Τρικάλων και έχει ως ιδιαιτερότητα τους πολλαπλούς προσανατολισμούς της στέγης. Για αυτό το λόγο και χρησιμοποιήθηκε solaredge αντιστροφέας.

Εικόνες απο το έργο
Εικόνες κατα την εγκατάσταση