Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Λυκόβρυση Αττικής

8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση

Το σύστημα αποτελείται από 34 φωτοβολταϊκά πλαίσια Panasonic HIT N240SE10, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας μια στοιχειοσειρά, η οποία καταλήγει στον αντιστροφέα SolarEdge 8k. Ανάμεσα στις προκλήσεις της κατασκευής συγκαταλέγονται η δυσκολία σύνδεσης του φωτοβολταϊκού με τον μετρητή της ΔΕΗ λόγω ύψους του κτιρίου και η ισχυρή ανεμοπίεση της περιοχής.

Τύπος Πλαισίων: Panasonic (SANYO) HIT N240SE10
Τύπος Αντιστροφέα: SolarEdge
Ετήσια Παραγωγή: 11.000 KWh
Μείωση CO2: 8.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 5.600 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 15
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 16
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 17
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 18
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 19
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 20
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 21
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 22
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 23
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 24
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 25
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 26
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 27
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 28
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 42
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 44
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 46
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 48
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 50
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 52
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 54
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 56
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 58
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 60
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 62
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 64
Εικόνα 8KWp φωτοβολταικο στη Λυκόβρυση 66