Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Ιωάννινα

10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα

Φωτοβολταϊκό στα Ιωάννινα. Το σύστημα κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το τεχνικό γραφείο Κ. Στεφάνου - Χ. Μπέλλου και αποτελείται από 42 φωτοβολταϊκά πλαίσια Schuco MPE PS09 235, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δύο στοιχειοσειρές των 21 πλαισίων, οι οποίες καταλήγουν στον τριφασικό αντιστροφέα SΜΑ STP 10.000TL. Το μικρό εμβαδό του δώματος αποτέλεσε πρόκληση για τους μηχανικούς-σχεδιαστές του συστήματος στήριξης. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην στήριξη στο δώμα με τη χρήση της ενισχυμένης Hilti RE500 λόγω των υψηλών ανεμοπιέσεων της περιοχής και του μεγάλου ενιαίου εμβαδού της κατασκευής.

Τύπος Πλαισίων: Schuco MPE PS09 235
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 10.000TL10
Ετήσια Παραγωγή: 14.500 KWh
Μείωση CO2: 10.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 7.200 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 5
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 6
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 7
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 8
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 19
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 21
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 23
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 25
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 27
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 29
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 31
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 33
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 35
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο στα Ιωάννινα 37