Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Σχηματάρι

Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι

Φωτοβολταϊκό στο Σχηματάρι. Το σύστημα κατασκευάστηκε σε συνεργασία με το τεχνικό γραφείο Γ. Μακρή και αποτελείται από 42 φωτοβολταϊκά πλαίσια Schuco MPE PS09 235, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δύο στοιχειοσειρές των 21 πλαισίων, οι οποίες καταλήγουν στον τριφασικό αντιστροφέα SΜΑ STP 10.000TL. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατα την κατασκευή στις βάσεις στήριξης οι οποίες εδράστηκαν σε κατάλληλα σημεία της οροφής τα οποία ήταν πακτωμένα με τους κοιλοδοκούς της δομικής κατασκευής.

Τύπος Πλαισίων: Schuco MPE PS09 235
Τύπος Αντιστροφέα: SMA STP 10.000TL10
Ετήσια Παραγωγή: 14.500 KWh
Μείωση CO2: 10.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 7.200 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 6
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 7
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 8
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 9
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 10
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 29
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 31
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 33
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 35
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 37
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 39
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 41
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 43
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 45
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 47
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 49
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 51
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 53
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 55
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 57
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 59
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 61
Εικόνα Βιομηχανική Στέγη 10kWp φωτοβολταικα στο Σχηματάρι 63