Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Λιόσια Αττικής

Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια

Το σύστημα κατασκευάστηκε από 42 φωτοβολταϊκά πλαίσια LG 235W, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δύο στοιχειοσειρές των 21πλαισίων, οι οποίες καταλήγουν στον τριφασικό αντιστροφέα Refusol 10k. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποφυγή των σκιάσεων από το κλιμακοστάσιο, τους θερμοσίφωνες, το στηθαίο και τις κεραίες. Επίσης κρίσιμο σημείο της κατασκευής αποτέλεσε η πάκτωση στην πλάκα καθώς η μόνωση 20 εκατοστών δυσκόλευε την αγκύρωση. Χρησιμοποιήθηκε Hilti RE500.

Τύπος Πλαισίων: LG 235W
Τύπος Αντιστροφέα: Refusol 10k
Ετήσια Παραγωγή: 14.000 KWh
Μείωση CO2: 10.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 7.200 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 4
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 5
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 6
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 15
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 17
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 19
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 21
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 23
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 25
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 27
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp στα Λιόσια 29