Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Παλαιά Πεντέλη

Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό στην Παλαιά Πεντέλη Αττικής. Το σύστημα κατασκευάστηκε από 39 φωτοβολταϊκά πλαίσια Renesola Virtus II 255W χαμηλού θερμοκρασιακού συντελεστή με γραμμική εγγύηση απόδοσης 25 ετών, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δύο στοιχειοσειρές των 20 και 19 πλαισίων, οι οποίες καταλήγουν στον τριφασικό αντιστροφέα KACO 10.0TL3. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην στήριξη του συστήματος, η οποία έγινε επι στεγάστρου και στην διακριτκή κατακευή όλων των παρεμβάσεων εξαιτίας του επιπέδου του κτιρίου.

Τύπος Πλαισίων: Renesola Virtus II 255
Τύπος Αντιστροφέα: ΚΑCO 10.0TL3
Ετήσια Παραγωγή: 15.000 KWh
Μείωση CO2: 10.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 3.800 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 7
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 8
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 9
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 10
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 11
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 12
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 36
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 38
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 40
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 42
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 44
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 46
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 48
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 50
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 52
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 54
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 56
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 58
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 60
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 62
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 64
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 66
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 68
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 70
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 72
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 74
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 76
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 78
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Πεντέλη 80