Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Κάτω Αχαϊα

10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό στην Κάτω Αχαϊά. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην αποφυγή σκιάσεων και στην σωστή στεγάνωση του δώματος. 

Τύπος Πλαισίων: Renesola Virtus II 255W
Τύπος Αντιστροφέα: SMA 9000TL-20
Ετήσια Παραγωγή: 16.000 KWh
Μείωση CO2: 12.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 4.000 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 6
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 7
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 8
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 9
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 10
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 30
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 32
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 34
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 36
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 38
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 40
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 42
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 44
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 46
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 48
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 50
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 52
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 54
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 56
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 58
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 60
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 62
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 64
Εικόνα 10kW φωτοβολταικο Κάτω Αχαϊα 66