Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Παλλήνη Αττικής

Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό στην Παλλήνη Αττικής. Το σύστημα κατασκευάστηκε από 39 φωτοβολταϊκά πλαίσια Renesola Virtus II 255W, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δυο στοιχειοσειρές των 20 και 19 πλαισίων σε έναν τριφασικό αντιστροφέα KACO 12.0TL3. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στo αισθητικό κομμάτι λόγω της ποιότητας του κτιρίου.

Τύπος Πλαισίων: Renesola Virtus II 255W
Τύπος Αντιστροφέα: KACO 12.0TL3
Ετήσια Παραγωγή: 17.000 KWh
Μείωση CO2: 12.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 4.200 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 4
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 5
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 6
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 13
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 15
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 17
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 19
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 21
Εικόνα Φωτοβολταικο 10kWp Παλλήνη 23