Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Βούλα Αττικής

Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW

Τύπος Αντλίας 1

Εσωτερική Μονάδα: ERSQ016AY1

Εξωτερική Μονάδα: EKHBRD016ACY1

Τύπος Ανλίας 2

Εσωτερική Μονάδα: ERSQ011AY1

Εξωτερική Μονάδα: EKHBRD011ACY1

Κιτ Αντιστάσεων ΕΚΗΒUHA6W1

Η θέρμανση καλύπτει πλήρως και χωρίς ύπαρξη λέβητα-καυστήρα, δύο ανεξάρτητες κατοικίες, μία 100τμ και μία 200τμ με σώματα. Η κατοικία των 100τμ θερμαίνεται με τη βοήθεια μίας Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών ισχύος 11kW ενώ η μεγαλύτερη κατοικία καλύπτεται από μία Daikin Altherma υψηλών θερμοκρασιών ισχύος 16kW υποβοηθούμενη από κιτ αντιστάσεων μέγιστης ισχύος 6kW η οποία θα λειτουργεί σε σπάνιες περιπτώσεις πολύ χαμηλών εξωτερικών θερμοκρασιών. To σύστημα κατασκευάστηκε σε συνεργασία με την εταιρεία Enicon.

Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 4
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 5
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 6
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 30
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 32
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 34
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 36
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 38
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 40
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 42
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 44
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 46
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 48
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 50
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 52
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 54
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 56
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 58
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 60
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 62
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 64
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 66
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 68
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 70
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 72
Εικόνα Αντλία Θερμότητας Daikin 33kW 74