Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Στρώμη - Γκιώνα

Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό στην Στρώμη Φωκίδα. H συνολική αποθηκευμένη ενέργεια ανέρχεται σε περίπου 30kWh! Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επιλογή υλικών και στην εγκατάσταση λόγω των ιδιαίτερα ακραίων καιρικών συνθηκών της περιοχής (το έργο βρίσκεται σε υψόμετρο 1.400μ ανάμεσα στη Γκιώνα και τα Βαρδούσια Όρη).

Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 10
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 11
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 12
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 13
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 14
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 15
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 16
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 17
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 18
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 38
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 40
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 42
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 44
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 46
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 48
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 50
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 52
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 54
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 56
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 58
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 60
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 62
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 64
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 66
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 68
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 70
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 72
Εικόνα Αυτόνομο φωτοβολταικο Γκιώνα 10kWh 74