Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Περιστέρι Αθήνα

Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp

Διασυνδεδεμένο φωτοβολταϊκό στο Περιστέρι Αττικής. Το σύστημα κατασκευάστηκε από 42 φωτοβολταϊκά πλαίσια Sopray poly 235W, τα οποία συνδέονται εν σειρά σχηματίζοντας δυο στοιχειοσειρές των 21 πλαισίων, οι οποίες καταλήγουν στον τριφασικό αντιστροφέα Steca Grid 10.000ph. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην μόνωση της ταράτσας. 

Τύπος Πλαισίων: Sopray poly 235W
Τύπος Αντιστροφέα: STECA GRID 10000PH
Ετήσια Παραγωγή: 16.000 KWh
Μείωση CO2: 12.500 κιλά
Ετήσια έσοδα: 2.000 €
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 3
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 4
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 21
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 23
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 25
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 27
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 29
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 31
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 33
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 35
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 37
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 39
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 41
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 43
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 45
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 47
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 49
Εικόνα Φωτοβολταϊκό Περιστέρι 10kWp 51