Καλέστε μας 210 3217895 για δωρεάν μελέτη & προσφορά

Άνω Μελίσσι

Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh

Αυτόνομο φωτοβολταϊκό στο Ξυλόκαστρο Κορίνθου. Το σύστημα τροφοδοτεί κύρια κατοικία ζευγαριού.

Τύπος Πλαισίων: DMEGC 240W Poly
Τύπος Αντιστροφέα: Victron Multiplus 3kW
Ελεγκτής Φόρτισης Outback Flexmax 60A MPPT
Μπαταρίες 4 X Rolls S600 6V 600Ah C100
Εικόνες απο το έργο
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 7
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 8
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 9
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 10
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 11
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 12
Εικόνες κατα την εγκατάσταση
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 21
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 23
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 25
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 27
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 29
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 31
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 33
Εικόνα Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Ξυλόκαστρο 8kWh 35